• Sem van der Wal

Red de Veluwe: 'Lelystad Airport kan 't schudden'

VELUWE De stichting Red de Veluwe put veel moed uit het afwijzen van het Programma Aanpak Stikstof waardoor minister Cora van Nieuwenhuizen het met Lelystad Airport volgens haar niet gaat redden.

Dick van der Veen

De minister is aangewezen op de aanvraag voor een vergunning die valt onder de Wet Natuurbescherming. ,,Dat vergt een lange procedure. Daarbij staan de Europese Milieuregels haar in de weg. Kwetsbare natuurgebieden die onder toekomstige vliegroutes liggen mogen niet worden belast met meer uitstoot van stikstof dan nu al het geval is. Als het nodig is stappen we in procedures. Er is goede hoop voor Oost-Nederland", aldus de stichting.