• Veluwenaren maken zich sterk voor een krachtige petitie.

Red de Veluwe massaal de straat op tegen vliegtuiglawaai

EPE Atiegroep Red de Veluwe zet alles op alles om zoveel mogelijk handtekeningen binnen te halen ter ondersteuning van een petitie tegen de uitvliegroutes van het vliegveld Lelystad. Die actie richt zich met name tegen geluidsoverlast als gevolg van vliegtuigen die dagelijks met grote regelmaat op een hoogte van 1.800 meter over de dorpen Oldebroek, Hattem, Wezep, Wapenveld, Heerde, Emst, Epe, Vaassen, Gortel, Niersen, Hoog Soeren en Radio Kootwijk vliegen.

Dick van der Veen

Vóór 12 september moeten in de regio voldoende handtekeningen zijn verzameld om nog enige invloed uit te kunnen oefenen op het beleid. In de afgelopen weken ging een legertje vrijwilligers de straat op om bij evenementen flyers uit te delen. Daarin wordt gewezen op de overlast van lawaai en fijnstof als gevolg van intensief vliegverkeer van en naar Lelystad.In een actiefolder roepen de initiatiefnemers op om steun te verlenen door digitaal de petitiepagina Red de Veluwe te ondertekenen (www.petities.nl - Red de Veluwe).

PROBLEEM Woordvoerder Epenaar Coos Paulusma, schetst als grootste probleem dat de inwoners van de gemeente Epe niet op de hoogte zijn van de geplande uitvliegroutes recht boven de dorpen. ,,Bij het uitdelen van de flyers merken onze actievoerders steeds dat bewoners helemaal verbaasd zijn als ze het werkelijke verhaal horen. De berichtgeving concentreerde zich in eerste instantie uitsluitend op nadelige effecten voor het vliegveld Teuge. Daardoor hebben inwoners niet door dat ook hier straks op 1.800 meter vijf tot zes vliegtuigen per uur de rust verstoren. Alle bewoners van de Oost-Veluwe zullen daar hinder van ondervinden, want 1.800 meter is heel laag waar het geluidsoverlast betreft", aldus Paulusma.

Hij hamert er op dat het voornemen eind juni totaal onverwacht werd afgekondigd. Het actiecomité probeert druk uit te oefenen op het.gemeentebestuur en de fracties in.de.raad. ,,We.zoeken.samenwerking met.gelijkgerichte vormen van protest in andere gemeenten/regio's. Er moet nog veel werk worden verzet. We zoeken aansluiting bij belangengroepen, natuurorganisaties en mensen met kennis in huis over deze materie. Daarbij valt te denken aan luchtvaartexperts en websitebouwers. Wie mee wildoen kan dat kenbaar maken via info@onsmooiepe.nl. Veluwenaren vrezen vooral voor het effect op de recreactiesector. Met een aantal lawaaimakers per uur zou het toerisme een flinke knauw kunnen geven."

FEIT Men noemt het hypocriet dat de provincie Gelderland een prijsvraag uitschrijft voor het aantrekkelijker maken van de Veluwe daar waar ze als deelnemer aan de Alderstafel mede verantwoordelijk wordt geacht.voor het feit dat straks 40 tot 50 Boeings en Airbussen per.dag over de Veluwe vliegen. ,,Daarmee zorg je voor bruine vlekken op de groene longen van deze regio", aldus de actievoerenden. Mensen met ideeën over een aantrekkelijke Veluwe kunnen die tot 30 september indienen via www.prijsvraagdeveluwe.nl Daarmee zijn prijzen te verdienen.