• Geen lege plekken en meer gezelligheid in het centrum van Heerde met het oude raadhuis als blikvanger.

    Dick van der Veen

Heerdenaar wil dialoog en valt over leegstand

HEERDE De Heerdenaar is tevreden over de woonomgeving, maar de jeugd vindt het allemaal te saai. ,,Ik kom na mijn pensionering terug", is wat dat betreft een opvallende uitspraak tijdens de op zich geslaagde toekomstconferentie, waarin de bevolking zich massaal uitspreekt. Meer beleving, woningen voor jongeren en een eigen centrum in het pand Van Setten/Van Loenen zijn zo de wensen. Het vasthouden van de cultuurhistorie mag.

Dick van der Veen

Ambtelijke vertaling van de uitspraken koersen niet op smart geformuleerde ambities. Ze leveren een soort van Heerder DNA op dat een omgevingsvisie moet voeden. De conclusie dat leegstand gevuld en het groene karakter verplaatst dient naar de openbare ruimte strookt met wat er over wordt gezegd. Verschraling voorkomen, hetgeen met de toename van kopen via internet allerminst gemakkelijk is. De meningen over de auto uit de Dorpsstraat lopen uiteen.

WINKELEN Boodschappen koop je in Heerde; winkelen doe je in Epe willen sommigen doen geloven. Dat grotere bedrijven zich buiten Heerde moeten vestigen wijkt af van wat er door velen aan tafels over wordt gezegd. Daarin klinkt spijt door over het verdwijnen van grote bedrijven en wordt een lans gebroken voor juist de komst van die bedrijven. De overtuiging dat lokale bedrijventerreinen er niet zijn voor opslagactiviteiten en zoveel mogelijk arbeidsplaatsen moeten opleveren. Agrarische bedrijven doorontwikkelen zonder aantasting van het milieu is een opgave. Het verlangen naar integrale besluitvorming is unaniem: de wens om zoveel mogelijk mee te beslissen eveneens. Van het gemeentebestuur verlangt men respect voor het privé en het opzetten een effectieve efficiënte ambtelijke organisatie alsmede het verbinden van initiatieven. De kloof tussen overheid en samenleving ziet men het liefst gedicht via dialoog in plaats van alleen commentaar.

Heerde gaat voor duurzaam. Klimaatneutraal in 2030 is een stip aan de horizon. Veel is gezegd over windmolens. Een enkeling wil ze zelfs in de eigen tuin; de meerderheid ziet ze het liefst in de Noordzee.

Boeren zouden er à raison van 60.000 wel aan willen, hetgeen echter niet door de doelgroep wordt bevestigd. De meerderheid ziet meer in zonne-energie. Er is een optie voor Het Broek. Een andere opvallende stelling wil dat er windmolens van de N50 in Kampen tot aan de A50 in Heerde ontstaan.

GERING De betrokkenheid van de burger bij Cittaslow is uiterst gering, zegt een meerderheid. Daaraan ten grondslag ligt de onbekendheid met het fenomeen.

Een stekelige opmerking dat het afstoten van een plattelandsschool in de Horsthoek en het transformeren van de Kanaalstraat in een snelweg bepaald niet strookt met de Cittaslow gedachte. Een meerderheid ziet kansen voor recreatief Heerde bij goede marketing. Onderhoud groen: niet gratis voor de gemeente werken, planten overheid, inschakeling scholieren. Vrijwilligheid leeft sterk, maar waken voor overbelasting en verkapt bezuinigen.