Gemeente Nunspeet onderzoekt fraude in sociale uitkering

NUNSPEET In de gemeente Nunspeet zijn in 2016 elf onderzoeken naar fraude gedaan als het gaat om een sociale uitkering.

Wijnand Kooijmans

Dit aantal is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, beperkt gebleven omdat bij de aanvraag om een uitkering veel aandacht wordt besteed aan de rechtmatigheid. Verder wordt volop gebruik gemaakt van digitale koppelingen en wordt zo snel mogelijk actie ondernomen bij signalen van mogelijke fraude,

Consulenten van de gemeente gaan bovendien iedere twee weken in gesprek met de sociale recherche over mogelijk verdachte situaties. Hierdoor krijgen belanghebbenden minder vaak onterecht een uitkering en wordt een dreigende fraudezaak tijdig opgepakt. Hierdoor kan een uitkeringsgerechtigde verzuim nog herstellen voordat er echt sprake is van fraude. Deze maatregelen vergen, zo geeft het college aan, weliswaar de nodige inzet maar bespaart de gemeente weer doordat minder fraude wordt gepleegd en de gemeente met minder boetes en terugvorderingen te maken heeft.