• Barry Wensink/BDUmedia

Elburg financiert toekomst

ELBURG De gemeente Elburg heeft geld nodig voor grote projecten. Het verbeteren van de leefbaarheid in Doornspijk is op 4 miljoen ingeschaald en zo speelt er het nodige in de haven Elburg en 't Harde. Het college stelt de raad voor om 2 miljoen aan de weerstandsreserves te onttrekken en 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Dick van der Veen

Weliswaar laat het meerjarenperspectief voor de komende jaren overschotten zien van respectievelijk 1.000, 1.500, 9.500 en 7.000 euro; dat is niet veel meer dan een natte vinger in de lucht want er volgen nog heel wat mei- en septembercirculaires los van wat zich bij de centrale overheid nog meer ontwikkelt en eventuele calamiteiten. De raadscommissie Algemeen Bestuur stoeit er als eerste over.

Het CDA wil van het college een overzicht van hetgeen in de afgelopen tien jaar aan grotere projecten, pak 'm beet een half miljoen en meer, is uitgetrokken en krijgt die toezegging.

Een van de pijnpunten zijn de forse tekorten op jeugdhulp, die b en w in balans willen brengen. Het oplopen van de meerkosten tot  91.000 euro in 2023 is een doorn in het oog. De kosten zouden wat Elburg Beleid betreft binnen het sociaal domein moeten worden opgevangen. Wethouder Henk Wessel noemt het een complexe materie waar een werkgroep zich over buigt. Wat de grote projecten betreft ziet hij een extra raadsvergadering gloren. Het overzicht ontbreekt momenteel waardoor geen bedragen zijn opgenomen. Het verbreden van de busbaan is een ander punt van aandacht.

Er is 550.000 euro gestoken in het plan van de Vestingraad. Als overleg met provincie en busmaatschappij tot resultaat leidt kan tweerichting op de busbaan volgen zonder dat verbreding volgt. De commissieleden hebben moeite om het debat te ontwijken en zich tot technische vragen te beperken. Dat debat volgt in de raadsvergadering.

Burgemeester jan Nathan Rozendaal geeft aan dat op het vlak van laaggeletterdheid voor de zomer van 2020 een tussenrapportage volgt. Het CDA kondigt een amendement aan om een geraamde post onderhoud natuurgrasvelden een besteding in de museumsfeer te geven. De wethouder zegt dat dit financieel technisch mogelijk is maar dat de raad er over beslist. Zo is er ook enige verbazing over ´ineens´ een overschot van 65.000 euro op de post Omgevingsvergunning, daar waar er tot nu toe steeds geld bij moest. Het is ´t gevolg van het feit dat er meer gebouwd wordt en het economisch beter gaat. De gemeente neemt zeker risico met de huidige formatie bij langdurig zieken. Dat moet binnen de huidige loonsom worden opgelost. ,,Maar als het echt uit de hand loopt zullen we ons bij de raad melden", geeft de burgemeester aan. Ook wat duurzaamheid betreft kan eventueel bijstelling ambities volgen. Al met al vermindert bij acceptatie van de voorstellen het vrije deel van de weerstandsreserve tot 7,8 miljoen euro waarmee de provincie Gelderland kan leven. Wordt vervolgd in de raad van 8 juli.