• Robin van Lonkhuijsen

Oldebroek wijst aansluitroutes Lelystad Airport af bij internetconsultatie

OLDEBROEK Het gemeentebestuur van Oldebroek maakt zich naar eigen zeggen ernstige zorgen over de effecten voor de woon- en leefomgeving in de gemeente als gevolg van de voorgestelde aansluitroutes voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

De gemeente wijst de huidige voorgedragen aansluitroutes af. Dit vanwege de negatieve effecten van het vliegverkeer van en naar Airport Lelystad op de leefbaarheid van woonkernen in de gemeente Oldebroek en omringende woonkernen in de buurgemeenten en op de Veluwe. Ook wil de gemeente de geluidshinder zoveel mogelijk beperken en voorkomen dat het zogenaamde doorstijgen boven woonkernen zal gebeuren, in het bijzonder de dorpen Oosterwolde, Noordeinde, 't Loo, Wezep en Hattemerbroek, Heerde, Epe, Kampen en Zwolle.

Bij deze internetconsultatie van het ministerie brengt de gemeente een aantal punten onder de aandacht. Zo heeft Oldebroek bezwaar tegen de procedure die momenteel wordt doorlopen voor de uitbreiding van Lelystad Airport, omdat niet eerst het hogere luchtruim wordt heringedeeld (wat aanvankelijk wel is gecommuniceerd) en pas daarna Lelystad Airport wordt uitgebreid.

,,Oldebroek vindt ook dat voor deze nieuwe aansluitroutes eerst de effecten voor deze Veluwse leefomgeving moeten worden onderzocht en een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd moet blijven", aldus wethouder Harm Westerbroek.

Tot slot heeft het de voorkeur dat de vlieghoogte van 2700 meter wordt bereikt voordat de vliegtuigen vanuit Flevoland bij het vaste land komen. ,,Mocht dat niet het geval zijn, dan is in elk geval het inzetten van een stijging van 1800 meter naar 2700 meter ter hoogte van Wezep/Wapenveld voor ons absoluut onacceptabel vanwege een cumulatie van milieubelastingen (fijnstof en geluidsoverlast als gevolg van de A28, A50, spoorlijn en de vele schietoefeningen op het naastliggende ASK)."

De tekst die de gemeente heeft ingestuurd wordt ook nog eens per brief aan het Ministerie verstuurd. Ter informatie heeft de gemeente een afschrift van haar zienswijze aan de Tweede kamer fracties en de Provincie Gelderland gestuurd.