• Henny Jansen

'Veel meer geluidsoverlast door vliegtuigen Lelystad'

VELUWE Actiecomité Hoogoverijssel, een bewonersinitiatief dat strijdt tegen de overlast verzorgende lange en lage vliegroutes, heeft grove fouten ontdekt in het rapport dat de milieueffecten van Lelystad Airport berekende. De geluidshinder van vliegtuigen op weg naar Lelystad Airport blijkt veel groter dan het rapport doet voorkomen. GroenLinks confronteerde staatssecretaris Sharon Dijksma ermee en zij erkent een aantal fouten en laat verder onderzoek doen.

De experts waarbij Hoogoverijssel advies in won, zeggen dat in sommige gebieden de geluidsoverlast tot vier maal hoger zal worden dan is aangegeven in het rapport. Bovendien blijkt een veel groter gebied met geluidsoverlast te maken te krijgen dan het ministerie aangeeft. GroenLinks eist daarom dat de hele milieu- effect rapportage over wordt gedaan, voordat er verdere stappen worden gezet met het vliegveld.

BLUNDER GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ,,Het is een ongelofelijke blunder als blijkt dat het hele plan voor Vliegveld Lelystad is gebaseerd op klungelige rekenfouten. De bewoners, maar ook de Tweede Kamer, moeten ervan uit kunnen gaan dat het onderzoek van het ministerie klopt. En dat beslissingen genomen worden op basis van juiste gegevens. Het kabinet kan het vliegveld nu niet zomaar doordouwen, dit moet eerst grondig worden uitgezocht. Wij eisen dat het hele onderzoek wordt overgedaan en niets slechts een gedeelte. Tot een nieuw rapport is opgesteld moeten de plannen voor het vliegveld de ijskast in."

,,We zijn blij dat het ministerie nu eindelijk naar ons luistert'', reageert Actiecomité Hoogoverijssel. ,,We zijn benieuwd naar het verdere onderzoek en denken dat de gevolgen daarvan weleens groter zouden kunnen zijn dan de staatssecretaris nu suggereert."

Actiecomité Hoogoverijssel heeft twee grote fouten ontdekt, waardoor het op papier stiller lijkt dan het straks zal zijn. Zo is het aantal vliegtuigen dat aankomt en vertrekt in werkelijkheid anders verdeeld dan in het geluidsrapport staat. Op sommige plekken verdubbelt hierdoor de geluidshinder.

ONREALISTISCH Daarnaast is er volgens de experts van het comité gerekend met een onrealistisch laag motortoerental. ,,Vliegtuigen naar Lelystad moeten ongebruikelijk lang horizontaal laag vliegen om het verkeer naar Schiphol niet te storen. In de geluidsberekening gaat men er vanuit dat, voor de delen van routes waar de vliegtuigen horizontaal vliegen, de vliegtuigmotoren slechts 'stationair' draaien. Piloten geven aan dat dit helemaal niet kan. Een vliegtuig zou dan meteen neerstorten. Wanneer gerekend wordt met het juiste vermogen van de motoren dan kan de geluidsoverlast wel verviervoudigd worden.''

Door het overvolle luchtruim boven Nederland moet vliegverkeer van en naar Lelystad ingewikkelde routes nemen, veelal erg laag boven dorpen en stiltegebieden. Niet alleen Flevoland is getroffen, maar ook Gelderland, Overijssel en delen van Friesland. Kröger: ,,Veel procedures en besluiten rond het omstreden vliegveld zijn in achterkamertjes tot stand gekomen en worden nu met enorme druk doorgedrukt, zonder dat alle getroffen de mogelijkheid tot goede inspraak hadden of dat alle belangen goed zijn afgewogen. Vertrekkend Staatssecretaris Dijksma kondigde eerder aan in november een definitief besluit te nemen. Vandaag stuurde zij een brief aan de Kamer waarin ze zegt een gedeelte van het onderzoek over te doen.''