• Jan Nitrauw

Aftrap voor nieuw dorpsplan Wapenveld

WAPENVELD De Dorpsraad Wapenveld heeft aan het bureau Keizers & Visser de opdracht verstrekt om een nieuw dorpsplan te maken. Daarmee wordt ook meteen een begin gemaakt door een team dat bestaat uit Ineke Kalteren, Caspar Rauws en Klasien Rijpkema.

Het nieuwe dorpsplan kan gemaakt worden dankzij bijdragen van de gemeente Heerde, Woonstichting Triada, de vereniging Jan Nienhuis, de Rabobank en het Ondernemersfonds Gemeente Heerde. Dankzij deze bijdragen kan de Dorpsraad het bureau Keizers & Vissers Overheidsconsultancy inschakelen om dat te doen. ,,Het is vooral belangrijk dat het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd. Vandaar dat we dit bureau hebben ingeschakeld", zegt voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad.

Na het nodige voorbereidende werk zullen met name Caspar en Klasien vanaf begin juli veelvuldig in Wapenveld te vinden zijn. Zij gaan aanbellen bij inwoners van Wapenveld met de vraag of ze geïnterviewd willen worden en zo informatie willen leveren. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer hoe de huidige situatie wordt ervaren, hoe men de toekomst van Wapenveld ziet maar bijvoorbeeld ook welke nieuwe kansen er voor hun kinderen zouden moeten komen.

,,Net als bij het vorige dorpsplan, vinden we het heel belangrijk om eerst de mening van de inwoners te horen. Ook nu weer willen we van onderop werken", legt voorzitter Horst uit. Na het houden van de interviews en gesprekken met partijen als Triada, de gemeente, de Ondernemersvereniging en maatschappelijke organisaties, worden focusgroepen gevormd. Die gaan de ambities dan verder in kaart brengen. Ook openbare bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is maken deel uit van het proces. Belangrijk in dit onderzoek wordt ook het sociale domein en de maatschappelijke ontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verhuizing van de Hof van Cramer en de vorming van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. Ook komt de vraag aan de orde wat inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen zelf kunnen betekenen voor de ontwikkeling van Wapenveld. ,,Dat is in een participatie samenleving om samen te zorgen voor een leefbaar dorp een belangrijk onderdeel", zegt Johan Horst. Die verwacht dat het nieuwe dorpsplan in het najaar gepresenteerd kan worden.