• (Archieffoto ter illustratie).

    Pieter Van Maele

Zonneparken Oldebroek blijkt lastige klus

OLDEBROEK De gemeenteraad van Oldebroek komt de initiatiefnemers voor twee zonneparken tegemoet met een versnelde procedure. Toch lijkt het allerminst zeker dat die parken er ook komen. Voor een aantal fracties is het onbestaanbaar dat er dure landbouwgrond voor wordt opgeofferd.

Dick van der Veen

CDA en VVD stemmen tegen de zogenaamde coördinatieregeling, een combinatie van bestemmingsplan en omgevingsvergunning, omdat daardoor de buurt slechts één keer kan reageren. ,,We hebben als raad eerder vastgesteld om houtwallen voor dit doel aan te wijzen en niet een open poldergebied", geven de liberalen aan. De locatie Heidebad op het gelijknamige recreatieterrein in Wezep ligt een stuk minder gevoelig dan de Koemkolk nabij boomkwekerij Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg tussen Oldebroek en Wezep.

Eén van de initiatiefnemers daar heeft een geitenhouderij aan de Koemkolkweg. Het CDA voert aan dat de buurt daar massaal tegen is. ,,De tijdwinst met de versnelde procedure is niet realistisch. Wanneer de protesten de Raad van State bereiken ben je zo een half jaar verder en zit je zo in 2020." De procedure is juist bedoeld om subsidie voor de aanvragers mogelijk te maken. De fractie noemt het niet charmant om de initiatiefnemers met grote risico's op te zadelen daar waar draagvlak ontbreekt.

ChristenUnie en SGP hameren er op dat het in dit stadium niet om de inhoud van de aanvragen gaat. Wethouder Engberts: ,,We hebben regelmatig contact met de aanvragers. Over de Heidehoek is wat meer duidelijkheid. De grond moet in beide projecten eerst in eigendom zijn. Het is daarnaast een opgave om het met de buurt eens te worden."

Uit de discussie blijkt dat het nog onbekend is waar in het geval van de Koemkolk de gronden precies komen te liggen. Dat maakt weer dat ook niet exact bekend is wie precies de omwonenden zijn. Er heerst hier en daar twijfel of het allemaal voor oktober rond is wanneer de termijn voor subsidie verstrijkt. De vraag rijst welke belangen het college het hoogst inschat: die van de aanvragers of die van de omwonenden. De VVD trekt een amendement in. ,,We kunnen rekenen en willen de zaak niet nodeloos ophouden."

Er zijn tien criteria waaraan de raad de plannen zal toetsen. Daar is draagvlak er slechts één van. Wordt ongetwijfeld vervolgd.