• Eddy Bossenbroek

Vier aanhoudingen in Oldebroek na mogelijke mestfraude

OLDEBROEK De politie heeft donderdag vier mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair in Oldebroek. Dat meldt het NRC vrijdagmorgen. Ze zijn volgens het Openbaar Ministerie allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de vier personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude.

Het bedrijf is een geregistreerde intermediair die meststoffen verhandelt, vervoert en opslaat. Honderden boeren zijn klant bij het bedrijf. 

OP PAPIER Het vermoeden is, dat de verdachten boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, faciliteerden met frauderen door deze mest alleen op papier af te laten voeren. Hierdoor konden deze boeren meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan er officieel was toegestaan. Hierbij zouden valse vervoersdocumenten en facturen zijn opgemaakt om de mestadministratie kloppend te maken. De gebruiksnormen van de boeren werden zo 'op papier' niet overschreden.

AFVALWATER Daarnaast wordt het bedrijf verdacht van het afgeven van afvalwater aan ontvangers die deze afvalstoffen niet mochten ontvangen. Dit water was afkomstig van verwekingsbedrijven van uien en groenten. Ook hier werden vermoedelijk valse documenten opgemaakt. Op de vervoersdocumenten leek het of het afvalwater naar een biogasinstallatie zou gaan.

FINANCIEEL VOORDEEL Tot slot is het vermoeden dat het bedrijf mest afkomstig van verschillende dieren en digestaat, een product dat afkomstig is uit co-vergisters, op papier veranderde naar 'mest van vleesvarkens'. ,,Dit doen verdachten vermoedelijk om een financieel voordeel te halen, omdat varkensmest meer oplevert. Door het niet naleven van de regels is de hoeveelheid fosfaat en nitraat uit dierlijke meststoffen niet meer inzichtelijk", aldus het OM. 

DOORZOEKING De politie doorzocht met de NVWA twee bedrijfspanden en een woning. Er is hierbij administratie in beslag genomen. Hoeveel de intermediair met de fraude verdiend heeft is onderwerp van onderzoek.

REACTIE De directie van Jan Bakker laat op haar website weten ontdaan te zijn over ,,de invallen en het feit dat medewerkers vastzitten op verdenking van fraude.'' Het bedrijf zegt zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek. ,,Het is van belang dat deze zaak goed wordt uitgezocht. Wij willen overigens benadrukken dat het bedrijf jaarlijks wordt geaudit door accountants en ook voor vergunningen vinden controles door de overheid plaats. Wij willen de resultaten van het onderzoek afwachten alvorens verdere uitspraken te doen over de inhoud van de zaak. Wij willen benadrukken dat de bedrijfsvoering verder niet wordt verstoord door deze zaak en dat Jan Bakker aan alle verplichtingen kan voldoen'', aldus de directie op de website van het bedrijf.