• Simpele woorden brengen de grief van de stichting Red de Veluwe scherp in beeld.

    Dick van der Veen

Red de Veluwe: 'berekening is onacceptabel'

VELUWE Stichting Red de Veluwe is boos op minister Cora van Nieuwenhuizen over de wijze waarop zij de geluidsverschillen bij de belevingsvlucht boven de regio verklaart. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat die verschillen binnen de marges vallen die op voorhand te verwachten waren.

Dick van der Veen

,,De toegestane marge die de bewindsvrouw ineens uit haar hoed tovert zou een verdubbeling en zelfs verdrievoudiging van het geluid kunnen betekenen voor bewoners van de Veluwe en de IJsselvallei. We vinden dit onacceptabel en zijn bezig om acties voor te bereiden", aldus woordvoerder Jaap Kloosterziel van de stichting.

Deze wijst er op dat de belevingsvlucht die op 30 mei de laagvliegroutes vanaf Lelystad in beeld bracht op basis van metingen veel meer geluid liet horen dan was berekend in de Milieueffectrapportage. (MER). Daarbij is aangetekend dat de vlucht ook nog eens werd uitgevoerd met een nieuw toestel zonder passagiers en beladingen bovendien geheel volgens het boekje.

PRODUCEREN ,,Minder geluid produceren dan op die bewuste dag is volstrekt onmogelijk. In de MER staat een nog veel lager geluidsniveau vermeld. Daarin werd gerekend met veel te weinig overlast van lawaai, waardoor de bewoners en degenen die de beslissingen moeten nemen een te positieve situatie voorgeschoteld kregen. Op basis van die feiten kreeg de minister een rapport aangeboden met het advies geen laagvliegroutes in te voeren en eerst te zorgen voor herindeling van het luchtruim."

Kloosterziel stelt dat de minister bij de ontvangst van het rapport geen pasklaar antwoord had op de verschillen tussen de metingen en berekeningen. ,,Bijna vijf maanden later en na veel onderzoek door dure bureaus komt ze ineens met het verhaal dat dit soort afwijkingen binnen de marges vallen. Er is een bandbreedte mogelijk van 3 tot 6 decibel. Dat had ze dan vijf maanden geleden ook wel kunnen zeggen." Hij kwalificeert dit als een sterk staaltje 'Schiphollen' van het ministerie dat er alles aan doet om de luchtvaart maximaal te faciliteren. Ook is de stichting not amused dat niet wordt ingegaan op een gemeten verschil van wel tien decibel op sommige plaatsen, de gunstige omstandigheden niet meegerekend.

WOONOMGEVING ,,Die laagvliegroutes verpesten straks onze woonomgeving in hogere mate dan de meeste mensen in de regio nu beseffen. De grotere geluidsoverlast zal veel meer mensen treffen dan op dit moment wordt aangenomen", aldus Kloosterziel. Hij is helder in zijn conclusie. ,,Onze stichting wil niet dat zo met onze bewoners en de natuur wordt omgesprongen. De absurde laagvliegroutes moeten van de tafel en de huidige MER de prullenbak in. Iedereen die mee wil helpen bij het voorbereiden van acties kan zich aanmelden via de site www.stichtingreddeveluwe.nl." Het geluid van de tegenstanders moet in de beleving van de stichting het lawaai 'uit Den Haag' overtreffen om niet te repareren schade aan woonomgeving en landschap te voorkomen.