• Coos Paulusma van Ons Mooi Epe spreekt de Statenleden toe voor het front van een vol bezette tribune.

    Dick van der Veen

Red de Veluwe zet provincie onder druk

VELUWE Wanneer Provinciale Staten nog enige hoop mochten hebben dat de Veluwe laagvliegroutes voor maximaal drie jaar zal accepteren dan is ze daarvan na vorige week genezen.

Dick van der Veen

De Stichting Red de Veluwe, ondersteund door vijf actievoerende dorpen en de stichting Recron, laten voor een afgeladen tribune in Arnhem een vlammend protest horen. Een batterij aan insprekers maakt de Statenleden duidelijk dat laagvliegen over de Veluwe een slecht plan is wat je zo snel mogelijk af moet serveren. Het groene goud van de Veluwe wordt er in hun optiek mee verkwanseld. Gedeputeerde Josan Meijers, die aan de Alders tafel meebeslist over de opwaardering van vliegveld Lelystad, krijgt de volle laag omdat ze te lang stil is gebleven, zich volgens de critici onvoldoende heeft bekommerd om de belangen van 'haar' inwoners. De provincie Gelderland steunt de minister volledig in haar wens om het vliegveld te openen, inclusief de laagvliegroutes met nu wel de voorwaarde dat het extreem laag vliegen is gebonden aan een maximum van drie jaar. Ons Mooi Epe, Mijn Oener Tegengeluid, Vliegverkeerd Wageningen, Hoog over Ede en Lelygate Klarenbeek trekken alle registers open. Ze benoemen alle fouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) en besluitvorming.

De Recron eist namens de toeristische sector een gedegen onderzoek naar de desastreuze effecten op deze branche. Ook de schadelijke effecten op de gezondheid, de verzuring van de Veluwe en andere risico's krijgen alle aandacht. Ons Mooi Epe waarschuwt voor de mogelijkheid dat er toch vracht- en nachtvluchten komen.

Ze eist een heldere visie op de luchtvaart met een inefficiënt propvol luchtruim. Pleit voor herindeling ervan en dan pas bezinning of Lelystad nog wel nodig is. Mijn Oener Tegengeluid en Stichting Red de Veluwe houdt de Statenleden voor dat uiteindelijk tienduizenden toestellen laag zullen overvliegen met stress, concentratieproblemen en slaapverstoring als gevolg. De nadruk ook op niet nagekomen afspraken door het Ministerie van Infrastructuur.

,,De bewoners van de Veluwe en IJsselvallei voelen zich machteloos", zo luidt het slotakkoord, waarin een dringend beroep op de Staten wordt gedaan om de rust en gezondheid van de inwoners serieus te nemen.