• Wijnand Kooijmans

Raad kiest voor twee tunnels en restaurant Joris verdwijnt

NUNSPEET De Nunspeetse gemeenteraad kiest voor twee tunnels ter vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Elspeterweg. Maar over het tracé wil geen enkele partij nog een definitieve uitspraak doen.

Wijnand Kooijmans

Het groene licht, kenbaar gemaakt in de raadscommissie Ruimte, maakt dat gewerkt kan worden aan een definitief plan. Wethouder Marije Storteboom verwacht dat dit medio 2019 gereed is, compleet met tracé en kostenplaatje. Voorlopig wordt uitgegaan van een bedrag van 23 miljoen euro. Maar Koos Meijer (CDA) heeft berekend dat in het meest negatieve geval dit kan oplopen tot 39 miljoen euro.

AANLEG Het gaat om de aanleg van gescheiden tunnels voor gemotoriseerd verkeer en fietsers/wandelaars. Bij de laatste tunnel verdwijnt ook de huidige opgang naar het station. Voorlopig wordt uitgegaan dat voor de uitvoering van het plan subsidie wordt verkregen van het Rijk en de provincie Gelderland. Door de provincie is 2,6 miljoen euro toegezegd.

Kritiek komt er van Pedro Bruijnes, met zijn zus uitbater van restaurant Joris dat in de gekozen variant moet worden afgebroken. De enige winnaar is volgens hem ProRail dat een overweg ziet verdwijnen. Helemaal tegen het plan is hij overigens, evenals eigenaar Ruud Thonhauser, niet. Maar hij vindt dat er eerst een goede oplossing moet worden gevonden voor de verplaatsing van het restaurant.

TRANSFERIUM Volgens Bruijnes is toegezegd dat een nieuw restaurant kan worden gebouwd aan de overkant van de weg op het Veluwe Transferium. Zijn kritiek is dat de gemeente nu terugkrabbelt als het gaat om deze locatie. Volgens wethouder Storteboom is alleen toegezegd dat wordt onderzocht of dit een geschikte locatie is. In het uiterste geval gaat de eigenaar van Joris door tot aan de Raad van State. Bruijnes wijst op de belangen voor zijn 38 personeelsleden, van wie acht in vaste dienst.

Kees Agterberg, manager vastgoed van Jumbo, verzet zich tegen een tracé dat tussen de supermarkten Jumbo en Emté doorloopt. Beide panden zijn eigendom van Jumbo maar dat geldt ook voor de parkeerplaatsen tussen beide supermarkten. Agterberg vindt dat de franchise ondernemers van beide vestigingen zekerheid voor de toekomst moet worden geboden. Mede omdat het gaat om de belangen van tweehonderd werknemers die bij beide vestigingen in dienst zijn.

VOORSTEL Wethouder Storteboom wil, om duidelijkheid te scheppen, in het uiteindelijke voorstel aan de raad  duidelijker maken dat het voorlopig alleen gaat om de keuze voor twee tunnels en dat het tracé onderdeel uitmaakt van de verdere uitwerking van de plannen.

Alle raadsfracties vinden het van groot belang dat er gesprekken komen met betrokkenen, ook als het gaat om de aankoop van gronden. Dit laatste wordt gedaan door wethouder Jaap Groothuis. Volgens wethouder Storteboom zijn de eerste gesprekken al gepland 4 en 5 oktober. De ondertunneling moet een oplossing bieden voor het, vooral in de spitsuren, vastlopen van het verkeer op de Elspeterweg in de richting van het centrum van Nunspeet.