• Alert Crossmedia

Hoge dwangsom illegale bewoning

EPE De gemeente Epe legde een last onder dwangsom van 50.000 euro op voor illegale bewoning (hoofdverblijf) van een recreatieverblijf aan de Bijsterbosweg. Het bezwaar ertegen werd door de Commissie voor de Bezwaarschriften ongegrond verklaard en als zodanig door de gemeente over genomen.

Dick van der Veen

De gebruikelijke dwangsom van 25.000 euro werd verdubbeld, omdat reeds eerder dwangsommen werden opgelegd en geïnd van zowel verhuurder als bewoner. Daaruit kon naar de mening van de gemeente worden afgeleid dat van het gedogen van de illegale bewoning geen sprake kon zijn. Inmiddels is aan de overtreding een eind gemaakt. De gemeente vergoedt geen kosten voor juridische bijstand, zoals door bezwaarde werd gevraagd. Epe maakt al vele jaren werk van illegale bewoning van recreatiebedrijven en heeft daarop het personeelsbestand aangepast.