• Dick van der Veen

Geen extra subsidie voor Paardenvierdaagse

EPE De gemeenteraad van Epe heeft met twaalf tegen elf stemmen een initiatiefvoorstel verworpen om de organisatie van de Paardenvierdaagse een extra bijdrage van 14.500 euro te verlenen voor de 25ste editie.

Dick van der Veen

De meerderheid voerde als voornaamste argument de precedentwerking aan. VVD, CDA, Lijst Koman en D66 wezen als voorstanders juist op het samenbindende element. Ondernemersverenigingen, EPOP, de stichting Epe Promotie en andere instanties participeren erin. Het debat werd ontsierd door opmerkingen over mensen die zich in de raad niet konden verdedigen. Diverse fracties spraken daarover hun schande uit.