• De werkgroep, bestaande uit Edwin van Hoorn, Gea Heideveld en Tineke Biewenga.

    Angela van Erven

Plannen voor een hospice in Hattem

HATTEM Om Hattemers een persoonlijk en waardig afscheid te geven is het initiatief genomen om een hospice te starten in de Hanzestad. Het hospice wordt gevestigd in een aanleunwoning van Hanzeheerd De Bongerd.

Angela van Erven

Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte en zijn omgeving een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg in de laatste fase van zijn of haar leven te geven. In Hattem is een dergelijke voorziening niet voorhanden, waardoor terminale Hattemers uitwijken naar een hospice in de regio. Reden voor een werkgroep bestaande uit Edwin van Hoorn, Gea Heideveld en Tineke Biewenga om hier verandering in brengen. Het initiatief voor het hospice komt oorspronkelijk uit de koker van de diaconie van de Andreaskerk.

WERKGROEP De werkgroep die het initiatief neemt voor het hospice benadrukt dat het hospice een voorziening wordt waar alle Hattemers met een levensverwachting van minder dan drie maanden, ongeacht hun levensovertuiging gebruik van kunnen maken. ,,Het gaat erom dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig. Het doel van het hospice is om vanuit het omzien naar je naaste mede-Hattemers een persoonlijk en waardig afscheid te geven in hun eigen woonplaats. Hierdoor worden niet alleen de mantelzorgers ontlast, maar krijgt de omgeving de kans om op een goede en waardige manier afscheid te nemen. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving. In het hospice is 24-uurs liefdevolle zorg aanwezig. Overdag en in de avond wordt zorg verleend door vrijwilligers die hiervoor een gedegen scholing krijgen aangeboden. Zij worden hierbij ondersteund door professionele zorgverleners. In de nachtelijke uren is er uitsluitend professionele zorg. De gast kan ten allen tijde de eigen thuiszorg meenemen. Het geheel wordt aangestuurd door een betaalde coördinator die alle contacten onderhoudt en de vrijwilligers aanstuurt", vertellen de enthousiaste initiatiefnemers. De werkgroep is in de vijf jaar dat de plannen in beslag namen op bezoek geweest bij verscheidene hospices in de regio om kennis en ervaring op te doen.

LOCATIE ,,De locatiekeuze heeft lange tijd in beslag genomen. Al is de locatie binnen de aanleunwoningen van Hanzeheerd de Bongerd, het hospice functioneert als een zelfstandige stichting. Een groot voordeel is dat het hospice gebruik kan maken van de voorzieningen van Hanzeheerd de Bongerd. We starten met één woning, met de mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden."

Om een stichting op te richten zijn de initiatiefnemers op zoek naar vrijwilligers, bestuursleden en sponsoren zodat het hospice daadwerkelijk van start kan gaan. Voor meer informatie en het aanmelden van vrijwilligers en sponsoren kan contact worden opgenomen met de werkgroep via gj.heideveld@ziggo.nl