• Feike Klomp

Oene boos over pilot afval

OENE Oener Belang verzoekt in een brief aan de raad van Epe om in te grijpen in de verstoorde verhoudingen tussen de inwoners en het college met betrekking tot een beoogde pilot met het omgekeerd inzamelen van afval. Tijdens een informatieavond, waarvoor het dorp uitliep, botste het tussen de Oenenaren en wethouder Aalbers. Die wenste in eerste instantie niet in te gaan op een twintigtal vragen omdat het een inloopavond betrof. Toen hij dat vervolgens wel deed, toonde hij volgens Oener Belang geen enkel moment de indruk begrip te hebben voor de zorgen van de inwoners over de effecten van de pilot. Hierdoor ontstond een erg vervelende sfeer waarbij veel mensen vroegtijdig de zaal verlieten. Naar de mening van Oener Belang, zoals in een brief aan de gemeenteraad verwoord, is het vertrouwen van Oene in het lokaal bestuur deze avond tot het nulpunt gedaald.

Dick van der Veen

Volgens de vereniging onderschrijven de meeste inwoners de doelstelling van betere afvalscheiding en minder restafval en willen ze daarvoor ook hun gedrag aanpassen mits een aantal hobbels wordt weggenomen. Restafval dient bij de proef weggebracht te worden naar ondergrondse verzamelcontainers waarvan er slechts één op een goed bereikbare veilige locatie staat. ,,Wat moeten mensen die niet in staat zijn het afval zelf weg te brengen? Hoe zit het met medisch afval? Er is niets gecommuniceerd met kerk en school over het verplicht plaatsen van blauwe containers voor papier. De vrijwilligersorganisaties maken zich ernstig zorgen over het mogelijk verlies van inkomsten", aldus de brief.

En verder: ,,De belabberde informatieverstrekking en de houding 'wij weten wat goed voor u is' van de gemeente heeft er toe geleid dat de proef op voorhand welhaast als totaal mislukte kan worden beschouwd." De gemeente herkent zich niet in deze lezing, benadrukt dat de avond voor informatieverstrekking was bedoeld en deelt de mening van een niet betrokken wethouder evenmin.