• De verbouw van de brandweerkazerne laat lang op zich wachten.

    Wijnand Kooijmans

Brandweer Nunspeet niet te spreken over veiligheidsregio

NUNSPEET Bij de Nunspeetse brandweer heerst grote ontevredenheid over het functioneren van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Het betreft zowel de aanschaf van benodigde materialen als het uitblijven van de verbouwing van de brandweerkazerne.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk door vragen van Harm Jan Polinder (SGP) tijdens de raadsvergadering. Tijdens een werkbezoek van raadsleden heeft lokale brandweercommandant Wouter Vermeulen aangegeven dat er nauwelijks contact is te leggen met VNOG en de toelevering van materialen in veel gevallen veel vertraging oploopt.

LAMPJE Het gaat dan om simpele zaken, zoals papier om de handen af te drogen en het vervangen van een lampje. Dat is zo'n tijdrovend project geworden dat vrijwilligers vaak besluiten deze voorzieningen dan maar uit eigen zak te betalen. Volgens Polinder werkt het enorm demotiverend op de vrijwilligers als dit soort knullige basiszaken niet fatsoenlijk zijn geregeld. Bovendien komt de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers aan de brandweerkazerne in gevaar door het uitblijven van de noodzakelijke verbouwing. Eind 2017 heeft de gemeenteraad al krediet hiervoor beschikbaar gesteld. De uitvoering ligt al een jaar stil omdat de gemeente als verhuurder van het pand niet tot afspraken komt met de VNOG. Waarvan de lokale brandweer, zo zegt Polinder de dupe is.

SIGNALEN Volgens burgemeester Breunis van de Weerd zijn de signalen dat de VNOG na de reorganisatie niet optimaal functioneert al enige tijd bekend. Het personeel van de Nunspeetse brandweer is begrip gevraagd en tijd om orde op zaken te stellen. Maar inmiddels is, zo zegt Nunspeets eerste burger, duidelijk geworden dat er problemen zijn die de inzetbaarheid en veiligheid van het korps raken.

Dat maakt een cultuurverandering nodig waarbij duidelijk moet worden wat door het hoofdkantoor moet worden geregeld en wat lokaal kan worden uitgevoerd. De focus moet zijn, wat Van de Weerd betreft, dat de lokale korpsen goed worden gefaciliteerd. Maar ook dat vraagt tijd.

DISCUSSIE Zoals ook de discussie over de verbouw van de brandweerkazerne in Nunspeet nog wel enige tijd zal vergen, zo zegt Breunis van de Weerd.

Discussies of persluchtmaskers op locatie of op het hoofdkantoor moeten worden schoongemaakt spelen daarbij een rol. Polinder vindt dat de gemeente zelf dan maar de kosten van aanschaf van kleine materialen een jaartje voor eigen rekening moet nemen.

ERICA Koos Meijer (CDA) is kritisch ten aanzien van ontwikkelingen op het landgoed Erica. Hier is sprake van illegale bewoning, sneuvelen links en rechts bomen en is een monumentaal gebouw afgebroken. Bewoners moeten omwonenden vragen om een emmertje water.

Volgens burgemeester Breunis van de Weerd werkt de gemeente aan een oplossing en lopen er handhavingszaken. Vanwege de privacy van bewoners kan hij geen uitleg geven over de stand van zaken.