• Wijnand Kooijmans

Mogelijk 26 nieuwe appartementen in Nunspeet

NUNSPEET De Bunte Vastgoed gaat aan de F.A. Molijnlaan in Nunspeet onder de naam 'Huize Molijn' een nieuwbouwproject realiseren. Het gaat om de bouw van 26 appartementen met de daarbij behorende parkeervoorzieningen.

Wijnand Kooijmans

De Bunte is een zelfstandige en onafhankelijke projectontwikkelaar welke op de Noord-Veluwe tal van projecten heeft gerealiseerd of in ontwikkeling heeft. Bij het ontwikkelen van plannen staat de verkoopbaarheid van het product centraal en is het plan gericht op de wensen van de koper.

In Nunspeet was De Bunte eerder betrokken bij het nieuwbouwplan KastanjeHorst dat in februari 2010 in gebruik werd genomen door toenmalig wethouder Harm Westerbroek door de overhandiging van de sleutel aan de eerste bewoner.

NAAM De naam van het nieuwe project is ontleend aan François Adriaan Molijn die van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van

Nunspeet. Zo was hij in 1895 de oprichter van de verffabriek Veluvine op de huidige plek van multifunctioneel centrum Veluvine.

Met de start van het bedrijf wilde Molijn zijn idealen verwezenlijken. Naast de verffabriek was hij betrokken bij onder meer de bouw van woningen

en werd hij grootgrondbezitter door de aankoop van 141 percelen grond. Zijn lijfspreuk was 'arbeid is niet het doel van ons leven, maar een middel om tot een gelukkig en nuttig bestaan te geraken.'

Molijn was ook diegene welke de aanzet gaf tot de aanleg van de huidige F.A. Molijnlaan al kreeg deze bij aanleg de naam 'Groote Weg'. Tevens nam hij het initiatief voor de aanleg van een tramlijn van Nunspeet naar Hattem, zorgde hij dat Nunspeet elektriciteit kreeg en was hij de

grondlegger voor de huidige zuivelfabriek Nestlé.