• Tweede Kamerlid Eppo Bruins luistert naar de zorgen uit de regio omtrent Lelystad Airport.

    Angela van Erven

Kamerlid Eppo Bruins (CU) wil zorgen uit eerste hand horen

VELUWE Met het werkbezoek aan de Veluwe vorige week wil ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins vooral luisteren naar wat lokaal de zorgen zijn over Lelystad Airport. Bruins zorgde eerder voor opschudding door aan te geven dat de kans aanzienlijk is dat regeringspartij ChristenUnie voor uitstel van de opening van Lelystad Airport zal stemmen.

Angela van Erven

Hoewel minister Cora van Nieuwenhuizen zich honderd procent wil inzetten voor een opening op 1 april 2019 geeft Bruins aan een zorgvuldig proces en werken aan draagvlak belangrijker te vinden. Omdat er veel belangen spelen wilde Bruins eerst met alle belanghebbenden om tafel voordat een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Alle informatie wordt meegenomen in het vervolgproces en het komende debat over de voorgenomen opening van Lelystad Airport. Bruins sprak in Oldebroek en Ede met een delegatie van de gemeenteraad, had een gesprek met de directeur van Lelystad Airport en CU Statenleden van Overijssel en Flevoland. In Zwolle zaten  CU-raadsleden uit Hattem, Elburg en Zwolle en vertegenwoordigers van Hoog Overijssel met Bruins om de tafel.

PROCES ,,We hebben een klungelig proces gehad en dat moet nu beter. Er is nu een minister die de fouten wil herstellen. Voordat de besluitvorming over Lelystad Airport plaatsvindt is het van belang te weten hoe een zorgvuldig proces er volgens de Veluwenaren uitziet. Ik heb zeker nieuwe  informatie gehoord die leiden tot noodzakelijke vragen. Uit dit bezoek is mij ook duidelijk geworden dat mensen niet tegen Lelystad Airport zijn, maar dat het proces wel moet gaan op een nette manier zodat men de garantie krijgt dat alles past binnen de normen die we hebben afgesproken. Niet alleen de bezwaren tegen de geluidsoverlast, maar het gaat ook om mensen die geld verdienen door de rust, ruimte en groen in de regio. Ook deze economische belangen moeten worden meegewogen in het proces", aldus Bruins.

HAND Een werkbezoek aan de regio is belangrijk voor twee kanten benadrukt het kamerlid. ,,Voor mij is het van belang dat ik uit eerste hand de zorgen hoor. Vanuit een van de aanwezigen kwam een emotioneel pleidooi, dan merk je dat het diep zit en dat je zorgvuldig met die gevoelens om moet gaan." Namens de lokale fractie van de CU spraken Arend Palland en Marinus Kers over de zorgen van de Hattemers. ,,Wij hebben de forse fouten in het besluitvormingsproces tot nu toe besproken. Om het vertrouwen te herwinnen zal het geluidsniveau boven de Veluwe gemonitord moeten worden. Overlast zal er altijd zijn, maar je kunt het tot een minimum beperken door na het opstijgen snel te klimmen en in glijvlucht te dalen. Onze zorgen zijn genoteerd en Bruins heeft toegezegd deze vragen ook te behandelen.

Bruins zet met dit initiatief de eerste stap in herstel van vertrouwen. Enerzijds door een realistisch beeld te schetsen, want dat vliegveld gaat er komen. En anderzijds door te vechten voor een proces dat zorgvuldig is en dat uiteindelijk leidt tot zo min mogelijk milieu- en geluidsoverlast. Nu moeten we niet overhaasten en een vliegveld openen zonder dat het eindplaatje bekend is."