• Barry Wensink/BDUmedia

Grote zorg brigadegebouw in 't Harde

ELBURG De problemen rond het Brigadegebouw aan de Graaf Reinoldweg in 't Harde stapelen zich op. Vrijwel alle raadsfracties doen een dringend beroep op het college om zowel de raad als de woonomgeving op korte termijn duidelijkheid te verschaffen.

Dick van der Veen

Het college is gehouden aan een motie waarin voor dit gebouw en Het Witte Huis aan de Berkenweg on hold is vastgelegd. Geen verdere invulling dus op het vlak van arbeidsmigranten. Algemeen Belang vindt het onverantwoord dat in een zorgelijke situatie mensen zo lang in het ongewisse worden gelaten. Bovendien vestigt ze er de aandacht op dat met betrekking tot het pand in Doornspijk zekere Prins zich als woordvoerder namens de gemeente opwerpt. Een man die doorzetten van de plannen in zijn profiel heeft staan. Wethouder Arjan Klein deelt die verbazing. Er zullen stappen in diens richting worden ondernomen.

Het probleem voor de gemeente is dat ze aanvragen die tijdig zijn ingediend, getoetst moeten worden, ondanks de motie van de raad. De buurt, ruim vertegenwoordigd op de publieke tribune, werd voorgehouden dat het een gelopen race is en het alleen nog zaak is om de kikkers weer in de kruiwagen te stoppen. In 't Harde is het pand inmiddels bevolkt door acht mensen die bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren. Algemeen Belang (AB): ,,Hoe strijdig is dit met afspraken in het kader van de antikraak wet? Dit kun je niet meer uitleggen. Je komt als gemeente volkomen ongeloofwaardig over."

Om eraan toe te voegen dat er kennelijk niet of nauwelijks wordt gehandhaafd op overklast door dronken lieden. De wethouder herinnert aan een goed gesprek met omwonenden. ,,We kunnen niet eerder de buurt informeren dan dat er helderheid is over de aanvraag.
De VVD noemt de kwestie beschamend en strijdig met wetgeving.,,Initiatiefnemers hebben het college in de zak. Wat zich nu aftekent is veel meer overlast dan degene die voortvloeit uit leegstand van het pand aan de Graaf Reinoldweg. ,,Op Eerste Pinksterdag schalde de (pop)muziek keihard over het dorp op een moment dat de kerkgang bezig is. Er is geen handhaving."

Het CDA neemt waar dat buurtbewoners onwetend zijn over de de middelen die ze hebben om het probleem aan te pakken. De wethouder deelt in tweede instantie mee dat het on hold voor alle aanvragen in het kader van arbeidsmigranten van toepassing is.,,We zijn bezig met het opstellen van een nieuwsbrief waarin antwoord op alle vragen van raadsleden worden gegeven."

Hij geeft desgevraagd aan dat ook de buurt die brief krijgt toegestuurd. Hij vraagt inwoners met klachten die zo snel mogelijk aan de gemeente door te geven. Geen debat in het vragen halfuurtje, maar dat volgt binnenkort. Ook elders, zoals in Epe, doen zich problemen voor met het huisvesten van arbeidsmigranten. Gemeenten hebben opgelegde plichten voor opvang arbeidsmigranten, waarbij ze met eigen inwoners in conflict dreigen te komen.