• gemeente Heerde

Acht koninklijke onderscheidingen in Heerde

HEERDE Acht inwoners hebben tijdens de lintjesregen in Heerde een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Jacqueline Koops-Scheele. Van deze acht werden zeven personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bijzonder daarbij is dat drie broers een lintje hebben ontvangen, evenals één echtpaar.

RIDDER IN ORDE ORANJE NASSAU

Gert Wim Stoffer heeft zijn beleidsmatige kwaliteiten ingezet op diverse gebieden. Zo is hij op kerkelijk gebied als bestuurslid jarenlang betrokken geweest bij de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB). Op landelijk niveau was hij zo'n 12 jaar lang bestuurslid vanuit de regio Gelderland. Hij hield zich daarbij bezig met financiën, het landelijke beleid van de HGJB en het professionaliseren van de organisaties op het terrein van management en organisatie. De heer stoffer was ook actief betrokken bij de hulp aan Polen, onder andere vanuit de Hervormde gemeente in Wapenveld en de Stichting Hulp Oost Europa in Barneveld.
Ook heeft hij zich als bestuurslid ingezet voor het christelijk onderwijs in Wapenveld, en hij is nog altijd voorzitter van de onafhankelijke Commissie van Toezicht. Als penningmeester van de Stichting Vriendenkring 13 april 1945 zet hij zich in voor de instandhouding van het oorlogsmonument bij de Klementbrug in Heerde.

LID IN ORDE ORANJE NASSAU

Ted Hoogers is bij de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde op meerdere fronten actief. Zo is hij al bijna 50 jaar organist. Daarnaast is hij actief geweest als diaken en voorzitter van de kerkenraad en als lid van diverse commissies. De heer Hoogers is ook zeer actief betrokken bij de stichting Voetveer Veessen-Fortmond (Kozakkenveer). Hij is medeoprichter en betrokken bestuurslid (onder meer als voorzitter en later penningmeester). Ook valt hij geregeld in als schipper. Bij de aanpassing van de haven van Veessen was hij actief betrokken en was hij medeoprichter van de nieuwe Stichting Havenbeheer Veessen.
Verder was de heer Hoogers actief onder andere betrokken bij voetbalvereniging VEVO en de buurtbus.

Hendrik Mulder is actief betrokken bij de Hervormde gemeente in Veessen, onder meer in het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en organisator van reizen (Lutherreis en Berlijnreis). Hij is medeoprichter van de Stichting Voetveer Veessen-Fortmond (Kozakkenveer). Samen met de heer Hoogers heeft hij zich ingezet voor de vernieuwing van de haven in Veessen en de oprichting van de Stichting Havenbeheer Veessen. Niet alleen is hij in het hoogseizoen dagelijks aanwezig, hij beheert ook de technische zaken. Daarnaast is hij onder andere actief betrokken bij Memento Mori en het behoud en de renovatie van het Berghuizerbad in Wapenveld.

DRIE BROERS Heel bijzonder is dat drie broers tegelijkertijd benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Geert, Herman en Lammert Stijf zijn actief op verschillende maatschappelijke gebieden. Sinds 1977 zijn ze betrokken bij de Schaapskudde Epe-Heerde als schaapscheerder tijdens het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest. Als vrijwilligers bij de Hervormde kerk in Heerde zijn ze betrokken bij het onderhoud van de Johanneskerk en andere kerkelijke gebouwen, evenals het tuinonderhoud. Geert was tevens kerkrentmeester. Verder zijn de drie broers zeer actief betrokken bij de Toerclub Heerde (waarvan Geert en Herman ook medeoprichters zijn) en van daaruit voor de stichting HOES. Ook zijn ze alle drie actief voor de Oranjevereniging in Hoorn, waar ze diverse activiteiten ondersteunen en organiseren. Tenslotte zijn de drie broers ook actief betrokken bij de stichting Heerde helpt Polen, die hulpgoederen voor Polen inzamelt en het vrachtwagentransport daarvan regelt.

ECHTPAAR Ook bijzonder is dat het echtpaar Van Es allebei een onderscheiding heeft ontvangen. De heer Hans van Es is op veel gebieden actief. Zo verricht diverse taken bij de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde, waaronder de organisatie van de kerstmarkt en begeleider van jeugdkampen. Bij het christelijk mannenkoor De Lofzang is hij bestuurslid-secretaris. Ook draagt hij het Heerder dialect uit als vrijwilliger bij Dialect Wârkgroep Heerde. Zo organiseerde hij verschillende reünies en leverde hij een bijdrage aan het Heerder Woordenboek. Verder hielp hij bij de organisatie van de Samenloop voor Hoop in Heerde (KWF Kanker bestrijding) in 2016, zet hij zich in voor de volleybalvereniging HEC in Heerde en is hij chauffeur bij de vrijwillige buurtbus-vereniging VEVOMA.
Manny van Es-Schurink is, evenals haar man, op verschillende vlakken actief bij de Vrije Evangelische Gemeente, waaronder de Kerstmarkt. Ook is er ze er onder meer ouderling geweest en doet ze de leiding bij kindernevendiensten. En ook zij heeft een actieve bijdrage geleverd aan de organisatie van de Samenloop voor Hoop. Verder is ze voorzitter van de Stichting Dorcas betrokken, die hulp biedt aan Oost-Europa. Als sinds de oprichting is ze bij deze stichting berokken. Tenslotte heeft ze zich actief ingezet bij het Heerder mannenkoor, meisjes-/dames- en kinderkoor, en zet ze zich (samen met haar man) als mantelzorger in voor familieleden en buren.