• Lex van Lieshout

Grote tekorten in gemeente Oldebroek

OLDEBROEK De gemeente Oldebroek zit financieel in zeer zwaar weer. Er moeten forse maatregelen worden genomen om preventief toezicht door de provincie Gelderland in de komende jaren te voorkomen. Daarbij is onder meer een forse  stijging van de OZB-belasting onvermijdelijk.

Dick van der Veen

Indien alle voorstellen door de raad worden overgenomen bedragen de tekorten op de meerjarenbegroting 2020-2023 respectievelijk 2.241.000, 1.113.000. 2.150.000 en 2.019.000. De raadscommissie Financiën bespreekt in de vergadering van 13 mei een reeks verdien- en spaarmogelijkheden, waaruit de raad uiteindelijk een keuze moet maken.

Als Oldebroek met de OZB op het niveau van Hattem gaat zitten levert dat 760.000 euro op en wanneer voor het niveau Heerde wordt gekozen is de opbrengst 986.000 euro. Naar de tarieven van Hattem wordt het bedrag voor woningen 56 euro duurder en bij de keuze voor Heerde 87 euro. Voor bedrijven wordt het tarief voor eigenaren respectievelijk 218 of 122 euro duurder en voor gebruikers 86 of 114 euro. De oorzaak van de financiële malaise ligt in een miljoenentekort op het sociaal domein en het wegvallen van precario opbrengsten in 2022.

Zie voor uitgebreide reportage de papieren versie van Veluweland aanstaande woensdag.