• Piroschka van de Wouw

Evert Luchtenbelt Lid in orde Oranje Nassau

HEERDE Evert Luchtenbelt ontving op vrijdag 8 februari een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Koops-Scheele. De heer Luchtenbelt werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid van de Heerder fondsen. 

Als bestuurslid zet hij zich al sinds 1990 in voor de Jan Nienhuisvereniging (sinds 2012 als secretaris). Toen deze stichting in 2015 een gezamenlijk bestuur vormde met de Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting werd hij secretaris van dit gezamenlijk bestuur, en sinds januari 2018 is hij daar voorzitter van. De fondsen hebben als doel om individuen, gezinnen en sociaal- maatschappelijke en culturele verenigingen in de gemeente Heerde financieel te ondersteunen. Ook op andere gebieden zet de heer Luchtenbelt zich in voor de Heerder gemeenschap, waarbij hij onder meer zijn grote agrarische en gebiedskennis inzet. Zo is hij al sinds 1994 betrokken bij de Stichting Vrienden van het Boerenland.

Als voorzitter zet hij zich in voor het verbeteren, beschermen en verruimen van levenskansen voor plant en dier. Ook heeft hij bij de Agrarische belangenvereniging GLTO de belangen voor de boeren behartigt rondom de aanleg van de Hoogwatergeul. Verder is hij ook secretaris bij de Stichting IJsselhoeven in Veessen. Al sinds 1983 is Luchtenbelt betrokken bij de VVD Heerde, waar hij diverse bestuursfuncties heeft verricht en gewaardeerd wordt als steunfractielid. In het verleden heeft Evert Luchtenbelt zich als vrijwilliger ook ingezet voor de districtsraad van Friesland Campina, de Rabobank in Heerde en deJunior Kamer Heerde en omstreken.