• Lintjesregen in Oldebroek

Lintjesregen op de Veluwe

VELUWE De traditionele lintjesregen vond vrijdagochtend ook plaats op de Veluwe. Hieronder een overzicht van de gelukkigen in de zes gemeenten in het verspreidingsgebied van Veluweland.nl

EPE Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Hans van der Hoeve in het Kulturhus in Epe de volgende Koninklijke onderscheidingen (vier in totaal) uitgereikt:

Mevrouw J.C.T. (Janny) Boetes-Doeksen uit Epe (66) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor mevrouw Janny Boetes-Doeksen is het doen van vrijwilligerswerk heel vanzelfsprekend. Al tijdens haar schooltijd en de periode erna zette zij zich in voor diverse instanties. Bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar was zij twaalf jaar bestuurslid en daarna tien jaar coördinator en ook zorgverlener bij de afdeling intensieve en terminale zorg. Ook was mevrouw Boetes-Doeksen geruime tijd actief bij de werkgroep van Amnesty International in onze gemeente. Daarnaast deed ze bijna teveel om op te noemen: in het telefoonteam van Stichting Welzijn Ouderen, actief bij De Zonnebloem, vrijwilliger bij de activiteitenbegeleiding van het ziekenhuis in Zwolle en bij de blindenbibliotheek in Zwolle, bij de Jenaplanschool Het Hoge Land in Epe en als gastvrouw bij het Stilte Centrum in de Grote Kerk.

De heer D.A.J. (Jan) Bruil uit Epe (78) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het vrijwilligerswerk van de heer Bruil gaat ver terug. Vooral vanwege zijn jarenlange inzet, expertise en deskundigheid voor de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, zowel landelijk als regionaal, en voor de Stichting Stormbrand, is de heer Bruil benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 1969 begon Bruil als secretaris/penningmeester van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, de landelijke organisatie van de colleges van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze functie heeft hij dertig jaar lang vervuld. In 1990 werd de heer Bruil ook lid van de commissie gebouwen en monumenten. En hij was geruime tijd lid van het hoofdbestuur. Sinds 1994 is de heer Bruil lid van de commissie beheer kerkelijke begraafplaatsen. Vanuit die functie geeft hij advies aan circa 450 kerkelijke gemeenten die een begraafplaats exploiteren. Van 1996 - 2012 was Bruil bestuurslid en voorzitter van de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Op dit moment is de heer Bruil, al sinds 2006, secretaris van de Stichting Stormbrand. Eveneens in 2006 werd hij voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente in Epe. Vanuit die rol heeft hij zich enorm ingespannen voor het werven van fondsen en de realisatie van de restauratie van de Grote Kerk in Epe. Tot slot is Bruil ook nog penningmeester van de Stichting Kwaliteitsimpuls Buitengebied van de gemeente Epe.

Mevrouw G.M. (Ada) Schumacher-Dirksen uit Epe (62) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schumacher-Dirksen is al ruim veertig jaar lid van de Cannenburgher Boerendansers in Vaassen. En niet alleen lid, maar sinds 1980 ook dansleider. Zij verzorgt de dansleiding op de oefenavonden en maakt dansschema's voor de optredens. Ook is mevrouw Schumacher-Dirksen sinds 1984 bestuurslid en secretaris. Vele dansavonden in De Hezebrink en mini festivals in De Wieken werden georganiseerd. Mevrouw Schumacher-Dirksen heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan een karakteristiek stukje cultuurhistorie en folklore op de Veluwe. Daarnaast zet zij zich ook in als collectant voor KWF Kankerbestrijding.

Mevrouw H. (Rieneke) Tibben-Groen uit Epe (76) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Rieneke Tibben-Groen heeft vele vrijwilligersjaren achter de rug. Al bijna vijftig jaar is zij lid en als vrijwilliger actief bij de NVCB (nu: De Passagevrouwen). Zij was verantwoordelijk voor de PR en was secretaris van het bestuur. Binnen de Regenboogkerk was mevrouw Tibben-Groen ouderling en diaken. Ze bracht vele bezoeken en verzorgde tien jaar lang iedere week de bloemstukken in de kerk. Mevrouw Tibben-Groen was daarnaast ook vijf jaar lang bestuurslid voor Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland. Verder is zij sinds 2001 bestuurslid van de Vereniging Groei en Bloei, waarvoor ze plantenmarkten, open tuindagen en vertellingen organiseert. Tot slot is mevrouw Tibben-Groen sinds 2007 als vrijwilliger actief bij het Veluws Streekmuseum. Daar verzorgt ze onder andere rondleidingen en is ze nauw betrokken bij de kindermiddagen.

HEERDE In Heerde zijn vijf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Pijnenburg tijdens de jaarlijkse 'algemene gelegenheid' op de laatste werkdag voor Koningsdag, ook wel de lintjesregen genoemd. De lintjes werden uitgereikt in de trouwzaal van het gemeentehuis in Heerde.

Mevrouw J. Reil - Vorstelman werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat ze zich op veel gebieden als vrijwilliger heeft ingezet, onder andere voor de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden, de Soroptimistenclub zowel op lokaal als nationaal niveau (en zelfs als internationaal vertegenwoordiger) en de Samenwerkende Bonden van Ouderen te Heerde.

De andere vier werden onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer M.A. Herfst heeft zich vooral op Kerkelijk gebied ingezet, maar ook bijvoorbeeld in het geven van computerlessen. Ook bij de heer G. Doornink ligt het zwaartepunt van zijn activiteiten op kerkelijk gebied, maar daarnaast zet hij zich ook in voor voetbalvereniging WZC en stichting De Rode Beer. Mevrouw H. Nijmeijer-Van Welsum zet zich vooral in op muzikaal gebied voor 'Zingt de Heer' en VIVO, maar verricht ook veel vrijwilligerswerk in de zorg, bijvoorbeeld bij Philadelphia, Rehoboth en De Wendhorst. Mevrouw F.H.M Van Dijk - van Leeuwen heeft zich vooral ingezet op cultureel gebied voor de stichting Cultureel Centrum Heerde, maar verricht daarnaast diverse andere vrijwilligerswerkzaamheden.

J. Reil-Vorstelman

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Reil heeft zich intensief ingezet voor de samenleving op maatschappelijk gebied en daarbij anderen gestimuleerd. Daarnaast zijn er activiteiten met een regionale en (inter-)nationale uitstraling.

Bij NVVS (Nederlands Vereniging Voor Slechthorenden) was zij bij afdeling Zwolle lid van de oudercommissie en lid van het schoolbestuur. Bij het landelijke bestuur was zij penningmeester, waarbij zij verschillende landelijke financiële verbeteringen heeft bewerkstelligd. Voor haar grote inzet voor slechthorende mensen en mensen met andere gehoorproblemen is zij bij haar afscheid benoemd tot Lid van Verdienste.

Voor de Soroptimistenclub, locatie Zwolle, heeft zij verschillende functies bekleed, o.a. Presidente, penningmeester en secretaris. In de Unie in Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen heeft zij diverse functies bekleed en de Soroptimistenclub Internationaal vertegenwoordigd. Zij was verantwoordelijk voor het beheer van vakantiehuizen die de Unie in bezit heeft.

Momenteel is ze ouderling bij de Hervormde gemeente van Heerde, sinds 2014 als voorzitter van de kerkenraad. Historisch gezien is zij de eerste vrouwelijke ambtsdrager met deze functie binnen de Hervormde gemeente van Heerde. Verder zet ze zich als bestuurder in voor de Samenwerkende Bond voor Ouderen in Heerde.

In het verleden heeft ze zich ingezet voor de Peuterspeelzaal in Heerde als secretaris. Ook was zij medeoprichter van Ladies Circle Epe en Ladies Circle Nederland en heeft daarvoor verschillende projecten georganiseerd op plaatselijk, landelijk en internationaal gebied. Door haar inspanningen en leiderschap is zij benoemd tot erelid van Ladies Circle Epe en Ladies Circle Nederland.

1972-1976 Secretaris Peuterspeelzaal in Heerde;

1972-1992 Medeoprichter en vrijwilliger bij de Ladies Circle Epe en Ladies Circle Nederland, een serviceclub met meer dan 1100 leden. Was drijvende kracht achter vele sponsorprojecten;

1976-1988 Lid oudercommissie en lid van het schoolbestuur van de school voor slechthorende kinderen in Zwolle en actief voor de afdeling Zwolle van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS);

1984-1994 Medeoprichter, organisator van de verkoop van het comité Zomerzegels Heerde;

1990-1997 Bestuurslid; penningmeester van de Landelijke NVVS; lid van de Commissie Voorlichting, lid van de Commissie Internationale Zaken en contactpersoon Teletekst. Bij vertrek benoemd tot Lid van verdienste;

1994-2013 Bestuurslid: afwisselend penningmeester, secretaris, vicepresident en president van de Zwolse Soroptimistenclub. Deze club zet zich in voor bevordering van mensenrechten en positieverbetering van vrouwen en meisjes. Binnen deze club was zij actief in verschillende commissies, o.a. lid Landelijk bestuur Huizenfonds en financiële afwikkeling, onderhoud en huur van verschillende huizen in Nederland. Vanuit het Landelijk bestuur was zij bestuurslid van de Unie van Soroptimistenclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, vanuit dit bestuur heeft zij de club op verschillende (internationale) evenementen vertegenwoordigd;

2010-heden Ouderling bij de Hervormde Gemeente Heerde;

2011-heden Secretaris van de Samenwerkende Bonden van Ouderen te Heerde.

M.A. Herfst

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Herfst heeft zich ingezet voor de samenleving en daarbij anderen gestimuleerd.

1975-2010 Bestuurslid van het NGL, voorloper van de AOb (Algemene Onderwijsbond) en districtssecretaris van de AOb. Decorandus heeft zich indertijd ingespannen de fusie tussen de NGL en AOb te realiseren;

1985-1991 Voorzitter van de Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Heerde;

1985-heden Voorzitter en secretaris van de Beraadsgroep en zendingscommissie Kerk & Israël Noordwest-Veluwe;

1988-heden Chauffeur op de buurtbus VeVoMa te Heerde;

2000-heden Verzorger van computerlessen en lessen Nederlands bij COA in Heerde (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en bij Bintwerk, een organisatie voor ouderen in Heerde;

2009-heden Redacteur van het Ontmoetingsblad van de Geformeerde Kerk te Heerde.

G. Doornink

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Doornink heeft zich enorm ingezet op verschillende maatschappelijke gebieden, met als zwaartepunt zijn inzet op het gebied van Sport en Welzijn en hij heeft anderen hierbij gestimuleerd.

Bij voetbalvereniging W.Z.C. Wapenveld is hij meer dan 30 jaar actief als vrijwilliger, onder andere jeugdbestuurslid en jeugdleider.

Vanaf 1978 zet hij zich in bij de Hervormde gemeente Wapenveld, hij is onder andere hulpkoster, commissielid oud papier, en rommelmarkt. Verder is hij Diaconielid en vanaf 2014 voorzitter.

In het verleden was hij meer dan 20 jaar mentor van het jeugdwerk.

Decorandus is bij uitvaartvereniging "De Laatste Eer" algemeen adjunct en later voorzitter bij de vereniging geweest. Hij is een actieve vrijwilliger bij stichting de Rode Beer in Heerde en was in het verleden feestcommissielid Koninginnedag in Wapenveld.

Buiten deze activiteiten is hij een groot steun en toeverlaat voor zijn schoonzus, zwager en nichtje.

1978-1989 Vrijwilliger en mentor bij de Nederlands Hervormde gemeente Wapenveld. Hij verzorgde o.a. op de zaterdagavonden de ontspanningsactiviteiten voor de jeugd;

1989-1997 Lid van de feestcommissie Koninginnedag in Wapenveld;

1989-heden Mantelzorger en ondersteuner voor familieleden die 24 uur hulp nodig hebben. Gaat mee naar ziekenhuizen, biedt zorg en ondersteuning, waardoor zijn zwager thuis kan blijven wonen. Neemt hen ook mee op vakantie;

1991-heden Commissielid bij de Nederlands Hervormde gemeente Wapenveld. Verder lid van verschillende commissies: Rommelmarktcommissie, Oudpapiercommissie en de Oudmetaal-commissie. Verder is hij vrijwilliger bij de Bazaar voor Vrouwenvereniging Hanna. Door middel van deze commissies en projecten wordt er geld opgehaald dat ten goede komt aan diverse goede doelen en projecten in het buitenland, zoals een kindertehuis in Afrika;

1991-heden Vrijwilliger bij voetbalvereniging W.Z.C. in Wapenveld, o.a. leider, bestuurslid van het jeugd bestuur en verschillende hand- en spandiensten;

2009-heden Vrijwilliger bij de stichting De Rode Beer in Heerde. Deze stichting heeft een kringloopwinkel waarvan de opbrengst ten goede komt aan een vakantiehuis voor mensen met een beperking en hun familie;

2009-heden Hulpkoster bij de Hervormde gemeente Wapenveld. Hij ondersteunt de koster, helpt o.a. bij de rouw- en trouwdiensten en maakt iedere week de kerk schoon;

2011-heden Lid en sinds 2014 voorzitter van de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente Wapenveld.

H. Nijmeijer-van Welsum

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Nijmeijer heeft zich intensief ingezet voor de samenleving op Cultureel en Sociaal gebied.

Op muzikaal gebied zet ze zich vanaf 1966 in voor voormalig Christelijk Gemengd Koor "Cantate Deo" en later "Zingt de Heer" in Heerde. Ze is actief als bestuurslid en zit in verschillende commissies. Ze is actief bezig met het uitzoeken en adviseren van de te zingen muziekstukken en de organisatie van de jaarlijkse braderie in Heerde. Bij Muziekvereniging Vivo in Veessen is ze een actieve vrijwilligster. Ze is o.a. medeoprichter van het Eiermarktcomité in Veessen namens Vivo en zet zich verder in voor verschillende acties die ten goede komen aan de vereniging.

Op sociaal gebied is ze actief bij verzorgingshuizen Hanzeheerd in Heerde en Wapenveld en bij de Bongerd in Hattem en is ze dirigente en begeleider van de bejaardenkoren. Ze verzorgd de optredens en het reilen en zeilen er omheen. Bij andere instanties, zoals verpleeghuis Viattence, Stichting Philadelphia en bij verzorgingshuis Rehoboth in Heerde verricht ze verschillende werkzaamheden

1966-heden Actief lid, begeleider en secretaris bij het gemengd koor "Zingt de Heer" te Heerde (voorheen Cantate Deo). Zij is o.a. lid van de muziekcommissie en helpt bij de organisatie van de jaarlijkse braderie;

1970-heden Vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente Veessen. Zij verricht o.a. schoonmaakwerkzaamheden, bezorgt het kerkblad en organiseert mede de ouderenmiddagen en de jaarlijkse bazaar;

1980-heden Actief lid bij de muziekvereniging V.I.V.O in Veessen, Zij helpt mee met de organisatie van diverse acties, o.a. de jaarlijkse Oranjefeesten en Eiermarktcomité ten bate van de vereniging;

1999-heden Dirigent en begeleider van het koor Hanzeheerd te Brinkhoven;

2002-heden Vrijwilliger, receptioniste bij verzorgingshuis Rehoboth te wapenveld;

2004-2011 Mantelzorger voor een oom en tante;

2006-heden Vrijwilliger bij verpleeghuis Viattence Wendhorst te Heerde, o.a. bij de wekelijkse activiteiten en de uitjes van bewoners;

2001-heden Vrijwilliger bij Stichting Philadelphia in Heerde bij twee woon-zorglocaties. Ze helpt de bewoners met het herstellen, repareren en vermaken van kleding en gordijnen.

F.H.M. van Dijk-van Leeuwen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Dijk heeft zich intensief ingezet op verschillende maatschappelijke gebieden.

Op het gebied van cultuur heeft ze zich bij Stichting Cultureel Centrum Heerde 25 jaar lang met veel enthousiasme en energie gericht op het programmeren voor het theater "het Dorpshuis". Ze heeft o.a. 150 concerten georganiseerd. In de beginperiode was ze ook betrokken in de PR commissie en ze is, door haar ervaring, het aanspreekpunt voor de stichting.

Ze is actief lid geweest bij amateurvereniging "De Herghespelers" in Heerde, waar ze betrokken was bij ontwerp van de kleding en decor en bij de PR werkzaamheden. Bij de zondagsschool van de Nederlandse Protestanten Bond in Heerde heeft ze o.a. geholpen bij het jaarlijkse kerstspel.

Ze was een actieve vrijwilliger bij tennisvereniging H.L.T.C. in Heerde, hulpmoeder bij de Schotkampschool in Heerde, ze loopt collecte voor de Nierstichting en ze is mantelzorger voor verschillende oudere mensen uit haar omgeving.

1975-heden Actief lid bij Tennisvereniging H.L.T.C. in Heerde, draaide oa kantinediensten;

1976-1982 Actief voor de Zondagschool van de Nederlands Protestantse Bond in Heerde;

1976-1982 Actief lid van de amateurstoneelvereniging Herghespelers in Heerde. Ze verrichte o.a. PR-werkzaamheden rondom de uitvoeringen en hielp bij de opbouw van het toneel en ontwerp van de kleding;

1976-1985 Hulpmoeder bij de openbare basisschool De Schotkamp in Heerde;

1978-1988 Collectant tijdens de jaarlijkse collecte van de Nierstichting Heerde;

1989-heden Bestuurslid en programmeur van de Stichting Cultureel Centrum Heerde, zij heeft meer dan 150 concerten georganiseerd. Zij benadert muziekgezelschappen, is gastvrouw van de artiesten, gasten en bezoekers en tot 2007 verrichtte zij alle PR-activiteiten. Zij is door haar ervaring het aanspreekpunt van de stichting.

2008-heden Mantelzorger voor ouderen uit haar omgeving.

NUNSPEET Burgemeester ir D.H.A. van Hemmen reikte acht Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Nunspeet (zes personen Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één persoon Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden).

De gelukkigen zijn Bert Barkhuis, Seine Stobbelaar, Arie Harteveld, Jacolien Ponsteen-Bonestroo, Gerhard van Binsbergen, Jaap Frens, Wilma Bijma (RIDDER) en Henry Plakke (RIDDER MET DE ZWAARDEN)

Bert Barkhuis:

1966-1970 actieve inzet als ouderling en scriba van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen, zoals het onderhouden van contacten, agenderen en notuleren van vergaderingen en bezoeken van gemeenteleden.

1977-2011 kaderlid en later bestuurslid namens de Landelijk Protestants Middelbaar Onderwijs afdeling van de personeelsvakorganisatie UNIE NFTO en lid van de medezeggenschapsraad van ROC Landstede.

1979-1982 actief als voorzitter en penningmeester van de Zendingscommissie van de Gereformeerde kerk in Katwijk a/d Rijn. Hij heeft daarnaast catechese onderricht aan 15- en 16-jarigen.

1985-1990 ouderling voor Zending, Evangelisatie, Vorming en Toerusting Gereformeerde kerk te Nunspeet. Actief als penningmeester en bij het verspreiden van lectuur voor de zending, en bij het organiseren van zomeractiviteiten voor vakantiegasten en zomeravonddiensten en leerhuisavonden in de winterperiode.

1993-1999 penningmeester van de Wereldwinkel in Nunspeet. Hij beheert de financiën en verzorgt de in- en verkoop van speciale artikelen uit de Derde Wereld.

1994-2010 actief tot 2003 in diverse functies bij de Volksuniversiteit Nunspeet: van tweede secretaris en tweede penningmeester tot voorzitter, en van 2005 tot 2010 opnieuw als voorzitter.

1994-heden vrijwilliger bij Stichting Hulpdienst Nunspeet. Hij verricht werkzaamheden op verzoek van meestal oudere mensen, zoals klusjes in huis, en zorgt voor vervoer naar ziekenhuizen.

1999-2005 inzet als bestuurslid van de Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek in Nunspeet.

2000-2006 actief als thesaurier van de Vrijmetselaarsloge Flevo in Harderwijk, en korte tijd als achtbare meester.

2000-2008 secretaris en technisch medewerker van Vereniging van Eigenaren Sterrebosch, Meester Meijerplein 57, Nunspeet

2008-heden thesaurier van de Vrijmetselaarsloge Liefde en Trouw in Apeldoorn van 2008 tot 2011 en van 2013 tot heden, en tevens bestuurslid van de Stichting Logegebouw in Apeldoorn sinds 2013.

2011-heden voorzitter van de Cliëntenraad van Verzorgingshuis Dennenheuvel in Bloemendaal. Hij behartigt in die functie de belangen van cliënten van Stichting Sint Jacob op de locatie Dennenheuvel/Euphrasia.

Seine Stobbelaar:

1992-2000 bestuurslid bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), en lid vanaf de oprichting in 1984. Hij woont regionale en plaatselijke thema-avonden bij en regelt sprekers en locaties voor de lokale informatieavonden.

1993-2012 actief als beheerder van de kerkelijk bibliotheek 'Tolle Lege', en ook betrokken bij het verplaatsen, ordenen en labelen van de boeken.

1994-heden voorzitter - en al sinds 1987 lid - van de mannenvereniging 'Onderzoekt de schriften' in Elspeet. Hij verzorgt regelmatig een inleiding of een bijbelstudie.

1996-2005 voorzitter van en eindverantwoordelijk voor zondagsschool Abia in Elspeet. Hij gaf daarnaast ook les aan 6- tot 12-jarigen.

1997-2004 bestuurslid van de Boaz Jachinschool in Elspeet tijdens een periode die niet zo gemakkelijk was voor de school, omdat de Boazschool vanwege leerlingentekort moest integreren in de Jachinschool.

2005-heden actief als jeugdouderling en ouderling van de Hervormde Gemeente Elspeet. Naast zijn taken als jeugdouderling bezoekt hij als wijkouderling gezinnen en alleenstaanden. Daarnaast vervult hij zijn taken bij begrafenissen, huwelijken en doopzittingen.

2010-heden vrijwilliger bij Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet. Hij verzorgt weekopeningen en

-sluitingen, begeleidt groepen en verricht pastoraal werk.

2011-heden mantelzorger voor zijn vrouw die twee knieoperaties moest ondergaan in 2011 en 2012 en daardoor het huishouden niet kon doen. Hij kookt nu dagelijks en doet de boodschappen.

Arie Harteveld:

1986-heden geeft leiding aan de Bijbelkring van de Hervormde gemeente Nunspeet, wijk Hulshorst, door het verzorgen van de inleiding. Daarnaast gaat hij ook vaak bij de leden langs en spreekt met de mensen over hun zorgen.

2002-heden vanaf de oprichting in 2002 ruim 10 jaar voorzitter van de Stichting Begeleid Wonen, en na een fusie van de St. Kansrijk Wonen nog steeds actief als vrijwilliger. Hij leidt maandelijks de huisvergadering met de jongeren en is erg betrokken bij hun wel en wee.

2004-heden als evangelisatieouderling heeft hij zitting in de kerkenraad van de Hervormde gemeente Nunspeet. Ook vertegenwoordigt hij de kerkenraad in de zondagse kerkdiensten, heeft hij zitting in de Commissie voor Zending en Evangelisatie en is hij initiatiefnemer/geeft hij leiding aan verschillende gespreksgroepen en -kringen.

2008-heden met zijn vrouw gestart met een ouderinitiatief voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit heeft geleid tot het gezamenlijk oprichten van de stichting 'Ons Huis', met als doel het realiseren van een passende woonvorm.

Jacolien Ponsteen-Bonestroo:

1990-heden actief bij de Zwem- en Poloclub Nunspeet als algemeen secretaris. Zij heeft zitting in het bestuur, verzorgt de ledenadministratie en contacten met het zwembad, de zwembond en het regiobestuur. Ook zet zij zich in als trainster en jureert ze bij waterpolowedstrijden.

2000-heden inzet voor de Nederlands Hervormde gemeente in Nunspeet in de vorm van oppasdienst tijdens de kerkdienst, ophalen van zakjes van het verjaringsfonds, lid van de commissie van de Ontmoetingsdag NH-Dorpskerk en actieve betrokkenheid bij de jaarlijkse Heleboeldag en de kinderbijbelweek.

2000-heden penningmeester en veelzijdig organisator bij de Oranjevereniging Nunspeet. Zij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de kinderoptochten en de kleedjesmarkten.

Gerhard van Binsbergen:

1991-heden actief als vraagbaak en ondersteuner van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet bij automatiseringsvragen, in het bijzonder actief voor de ledenadministratie.

1994-heden inzet als administrateur voor de kerkbode van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet. Dit omvat o.a. de abonnementenadministratie en de gehele financiële administratie. Ook is hij actief bij het persklaar maken van de periodieke uitgave van hun gemeentegids.

1997-heden bestuurslid van de Stichting Het Venster in Nunspeet en de laatste drie jaar secretaris. Daarnaast voorzitter van de commissie Good Governance bij de overgang naar een toezichthoudend bestuur en actief bij de fondswerving voor de Stichting Vrienden van Het Venster.

1997-heden vrijwilliger bij Stichting Het Venster, met name op het terrein van ICT. Hij heeft zelf de relatie- en registratiesystemen ontworpen en de programma's daarvoor gemaakt.

1998-2005 als secretaris betrokken bij de Financiële Commissie van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet die tot taak had de nodige middelen te verzamelen voor de ingrijpende verbouwing van het kerkgebouw in 2001.

Jaap Frens:

1973-1998 actief bij de Voetbalvereniging Nunspeet als jeugdleider, hoofdleider, lid jeugdcommissie, en wedstrijdsecretaris jeugd/pupillen.

1988-1998 inzet als jeugdvoorzitter van Voetbalvereniging Nunspeet.

1998-heden gediplomeerd grensrechter bij beker-/competitiewedstrijden van de KNVB-zaterdagamateurs.

1998-heden bestuurslid sponsorzaken van Voetbalvereniging Nunspeet

2002-2005 actief en betrokken als ouderling-kerkrentmeester bij de Hervormde Gemeente Nunspeet.

2002-2012 inzet bij de organisatie van het Nissan-Oranje voetbaltoernooi op Koninginnedag, waar veel jeugd- en familieteams aan meedoen.

2010-heden hulpkoster van de Hervormde Gemeente Nunspeet in de Opstandingskerk en actief betrokken bij de organisatie van de wijkdagen van de Opstandingskerk.

Wilma Bijma:

1991-2011 kaderlid van CNV Vakmensen en haar rechtsvoorgangers. In het kaderwerk vervult zij zeer uiteenlopende functies:

§ 1986-1992 lid van het afdelingsbestuur Heerenveen, CNV Vakmensen.

§ 1995-1999 lid van het vakgroepbestuur Zuivel, CNV Vakmensen.

§ 1995-2006 bondsraadslid van CNV Vakmensen.

§ 2000-2002 voorzitter van het vakgroepbestuur Zuivel, CNV Vakmensen.

§ 2002-2010 lid van het bestuur van het Productschap Zuivel (PZ).

§ 2002-2010 lid van de Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden, Productschap Zuivel.

§ 2002-2012 lid van de commissie Melkveehouderij, Productschap Zuivel.

§ 2003-2014 lid van de commissie Melkgeitenhouderij, Productschap Zuivel.

§ 2009-2011 lid van de Commissie Diergezondheid & Kwaliteit Runderen (DKR), Gezamenlijke Commissie Productschap Zuivel & Productschap Vee, Vlees en Eieren.

1994-1997 lid van de Ondernemingsraad en vertrouwenspersoon bij COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel).

2002-2008 ouderling bij de Protestantse Kerk Nederland, gemeente De Ontmoeting.

2007-heden voorzitter van de private vereniging WPCV (Welsh Pony & Cob Vereniging). Vanaf 2010 is ze de drijvende kracht achter het WPCV-Journal (jaarboek).

2012-heden zeer betrokken bij de oprichting van en voorzitter van Nevestam (organisatie voor belangenbehartiging van hobbymatig gefokte en gehouden paarden en pony's).

Henry Plakke:

1982-heden in 1982 bij het ministerie van Defensie in dienst gekomen als onderofficier bij de Cavalerie. In 1997 en 2004 is hij uitgezonden naar voormalig Joegoslavië (SFOR). Vanwege zijn goede beoordelingen heeft hij in 2002 de officiersopleiding mogen volgen en aansluitend als c-verkenningspeleton tewerkgesteld. Van 2006-2009 is hij werkzaam als plaatsvervangend c-grondgebonden verkenningseskadron. Als Ritmeester is hij tijdelijk bevorderd tot majoor en uitgezonden met Task Force Uruzgan 9. In 2011 is hij geplaatst bij de cavalerieschool in Amersfoort en in 2013 bij het Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën als planner. Zijn gedrevenheid als militair en zijn uitmuntend functioneren is niet onopgemerkt gebleven en vele malen beloond, zowel materieel als immaterieel door (tijdelijke) bevorderingen.

1987-1992 voorzitter van de personeelsvereniging 104 Verkenningsbataljon in Nunspeet en waarneming van de functies van penningmeester en secretaris tot zijn overplaatsing in 1992.

1996-2000 messpresident van de onderofficiersmess in Eibergen gedurende zijn opleiding aan de School Militaire Inlichtingen Dienst. Hij leerde daar in 2 jaar Russisch en daarna nog Servo-Kroatisch voor zijn uitzendingen naar Bosnië als Tactisch Interceptor en Tactisch Analist.

1996-heden inzet als vrijwillig ambtenaar van politie waarvoor hij minimaal 200 uur per jaar zich moet inzetten en ook moet voldoen aan diverse testmomenten voor beroepsagenten. In deze functie maakt hij veel mee, zoals het afhandelen van dodelijke aanrijdingen, zelfdodingen, reanimaties en zoekacties naar vermiste kinderen. Daarnaast assisteert hij bij veel lokale en nationale activiteiten zoals Prinsjesdag, Nijmeegse Vierdaagse en Koninginnedag.

2011-heden redactielid van het blad 'Mededelingen', het kwartaalblad van de van de Vereniging Officieren Cavalerie.

De minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, heet een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Bertus Walda (Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden). De uitreiking vond plaats op het ministerie van Defensie in Den Haag.

1975-heden actieve loopbaan gestart bij de wachtbrigade in Den Haag en vervolgens werkzaam bij het 103 Eskadron. Aansluitend klassenbegeleider bij het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee, daarna lid van de normale politiedienst en zedenrechercheur bij de Militaire Politiedienstbrigade in Ermelo. Momenteel Sectoradjudant van de Vaktechnische Opleidingen bij de Koninklijke Marechaussee en in die functie verantwoordelijk voor al het personeel van de sector; in de afgelopen periode in het bijzonder bij het begeleiden van jonge collega's bij hun werkzaamheden binnen de draagploeg voor de slachtoffers van de vliegramp MH17.

1988-heden actief bij Radio Nunspeet. Hij presenteert wekelijks het radioprogramma 'Hit Revue', een muziekprogramma waar veel luisteraars plezier aan beleven.

1997-heden (mede)organisator en oprichter van de Heineken Rhythm & Blues Time Nunspeet, een jaarlijks evenement op de vrijdagavond voor Pinksteren in het centrum van Nunspeet.

2004-2013 elftalbegeleider en trainer van diverse jeugdteams van Voetbalvereniging Nunspeet. Actief betrokken, zoals bij het onderrichten van het jeugdteam tijdens trainingen en bij het begeleiden en coachen tijdens oefen- en competitiewedstrijden en toernooien.

2012-heden actief als verenigingsscheidsrechter bij voetbalwedstrijden bij Voetbalvereniging Nunspeet en andere voetbalverenigingen in de omgeving.

2014-heden lid van de Fair Play Commissie van Voetbalvereniging Nunspeet.

OLDEBROEK Vijf inwoners van de gemeente Oldebroek hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Hoogendoorn. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst, de zogenaamde Lintjesregen, in het gemeentehuis. Eén gedecoreerde heeft zijn onderscheiding in Hattem ontvangen, omdat zijn activiteiten vooral gericht zijn op Hattem. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Hoogendoorn sprak de gedecoreerden toe en reikte de Koninklijke onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning. "Alle gedecoreerden zetten zich al gedurende lange tijd in voor de maatschappij, zonder daar iets voor terug te verwachten. Ze zijn dan ook sprekende voorbeelden van Oldebroek voor Mekaar", aldus burgemeester Hoogendoorn.

De heer E. uit de Flesch, 82 jaar, Oosterwolde - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Uit de Flesch heeft zich sinds 1964 op verschillende manieren ingezet voor de maatschappij. Hij is gedurende 40 jaar vrijwilliger geweest bij de Gereformeerde Zendingsbond, waar hij verantwoordelijk was voor het bezorgen van de kalenders en de boekjes. Na 2004 is hij zich gaan toeleggen op het onderhoud van de plantsoenen bij de Hervormde Kerk in Oosterwolde en bij de Koldewijn Schoele in Kamperveen.

De heer G.C. Libert, 66 jaar, Hattemerbroek - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Libert is sinds 1995 werkzaam als vrijwilliger op meerdere vlakken voor de maatschappij. Zo is hij vanaf het begin voorzitter van de werkgroep Liturgie van de Katholieke kerk en is hij vanaf 2008 vice-voorzitter van de Locatieraad van de R.K. Parochie in Hattem. Sinds 2000 is hij adviseur van het CDA in Hattem, daarnaast is hij vanaf 2005 actief lid van het CDA in Oldebroek, waar hij onder andere de programmacommissie, die het verkiezingsprogramma 2014 heeft gemaakt, voorzat. De laatste jaren zet hij zich actief in om de cultuur-historische waarde van Hattem te delen met anderen. Zo is hij schrijver (secretaris) van het Gilde Hattem, is hij stadsgids in Hattem en begeleidt hij natuurwandelingen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het Toeristisch Informatiepunt Hattem.

De heer Libert heeft zijn onderscheiding ontvangen in Hattem van burgemeester Wiggers, vanwege de relatie die zijn activiteiten hebben met de stad Hattem.

Mevrouw C. Post - Bonestroo, 82 jaar, Wezep - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Post - Bonestroo zet zich sinds 1960 zeer intensief in voor de samenleving op verschillende vlakken. Zij is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij de gereformeerde Kruiskerk, waar ze onder andere de rol van wijkouderling heeft vervuld. Vanaf 1993 is ze daarnaast bezoekcoördinator bij de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Tussendoor is zij nog 12 jaar algemeen bestuurslid geweest bij de schoolvereniging van wat nu het Agnietencollege is en heeft zij enkele jaren de taak van bewindvoerder op zich genomen voor een buurvrouw. Daarnaast heeft zij gedurende 14 jaar de mantelzorg op zich genomen voor haar schoonmoeder.

Mevrouw A. van Unen - Van den Berg, 72 jaar, Wezep - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van Unen - Van den Berg is sinds 1989 vrijwilliger binnen de Pauluskerk in Wezep, waarbij zij zich vooral richt op pastorale zorg. Hier heeft zij gedurende 14 jaar de functie van wijkouderling en daarna wijkbezoeker op zich genomen. De laatste jaren is zij mantelzorger van enkele leden van de kerk.

De heer Wiersma, 59 jaar, Wezep - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wiersma zet zich sinds 1989 in voor de maatschappij, op financieel vlak. Hij is enkele jaren lid van de Commissie van beheer van de Kruiskerk geweest en later penningmeester van de diaconie bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wezep. Sinds 2010 is hij ouderling bij deze kerk. Daarnaast heeft hij enkele andere taken als penningmeester opgepakt, namelijk bij 'De Eendracht' in Wezep en nog steeds is hij penningmeester voor de man/vrouw werkgroep en voor de mannendagen. Ook is hij enkele jaren secretaris bij de ChristenUnie Oldebroek geweest en heeft hij een jaar in de financiële adviescommissie van WHC gezeten. Naast zijn vrijwilligerswerk, wordt de heer Wiersma echter ook onderscheiden vanwege zijn inzet in zijn functie als accountant, die groter is dan zijn taakomschrijving van hem verwacht. Hij wordt door zijn cliënten gezien als vertrouwenspersoon en hij biedt ook buiten zijn werk om ondersteuning aan hen die dat nodig hebben.

HATTEM Tijdens de traditionele lintjesregen zijn in Hattem drie personen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau: de heer en mevrouw De Jong en de in Hattemerbroek woonachtige heer Libert. De burgemeester van Hattem de heer Jan Willem Wiggers heeft de verierselen uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis.

De heer L. de Jong (1943) wordt, net als zijn vrouw mevrouw M. de Jong-Boeve (1943), onderscheiden vanwege zijn niet aflatende inzet voor de christelijke hulpverlening in de voormalige Oostbloklanden via onder meer de Stichting Oekraïne Projecten en de Stichting Vrienden Oost-Europa. Waar de heer De Jong zich al ruim veertig jaar met name richt op het directe contact is het mevrouw die zorgt voor de randvoorwaarden en de hulpverleningsmotor draaiende houdt. Beiden hebben er hun levenswerk van gemaakt om de inwoners in het voormalig Oostblok verder te helpen. Daarnaast is de heer De Jong actief als vrijwilliger bij de Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Hoefijzer in Zwolle, was hij enkele jaren algemeen bestuurslid bij het Mannenkoor Door Eendracht Verbonden en was hij ruim twintig jaar ouderling bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hattem.

Naast haar grote inzet voor de hulpverlening in de voormalige Oostbloklanden is mevrouw De Jong-Boeve al sinds haar negende actief als mantelzorgster voor haar zus Trijnie en vrijwilligster bij de woonvoorziening van Philadelphia in Emmeloord waar Trijnie woonachtig is. Daarnaast weet mevrouw ook nog tijd te vinden om vrijwilligerswerk te verrichten bij woonzorgcentrum "De Bongerd", Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden", de evangelische boekwinkel "De Fontein", vrouwenvereniging "De Passage" en de Christelijk Gereformeerde Kerk Hattem.

Met instemming van de burgemeester van Oldebroek zijn de bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau behorende versierselen in Hattem opgespeld bij de in Hattemerbroek woonachtige heer G.C. Libert (1948). De heer Libert is als vice-voorzitter van de Locatieraad van de Rooms Katholieke Parochie te Hattem met als specifiek aandachtspunt de liturgie al vele jaren zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de Rooms Katholieke Parochie. Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor de regionale politiek: naast een actief lid van het CDA in Oldebroek is hij tevens sinds 2000 adviseur van het CDA Hattem; is hij actief als schrijver (secretaris) van het Sint Annagilde in Hattem, heeft hij zich actief ingezet voor een inzamelingsactie voor jongeren met een stofwisselingsziekte, was hij de voice-over bij het gemengd koor Decibel, is hij stadsgids en is hij vrijwilliger bij het Toeristisch Informatie Punt Hattem.

Burgemeester Frans de Lange heeft een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zes inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in het MFC Aperloo in 't Harde. Vijf gedecoreerden ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner ontvangt de toegekende onderscheiding op een later tijdstip.

Aart Akster

De vrijwilligersactiviteiten van de heer Akster uit 't Harde zijn 48 jaar geleden begonnen bij de jeugd van de SV 't Harde. Hij is leider geweest van diverse elftallen en heeft zitting gehad in het jeugdbestuur. Tot op de dag van vandaag verricht hij diverse hand- en spandiensten. Vanaf 1986 is de heer Akster betrokken bij het Oranjecomité 't Harde, in 2009 overgegaan in de Oranjevereniging. Hij is hier voorzitter van. Daarnaast was de heer Akster ruim dertig jaar betrokken bij Kroonkorps en Muziekvereniging TOG. De burgemeester roemde zijn grote inzet voor de gemeenschap van 't Harde.

Arie van Dijk

De heer van Dijk uit 't Harde is vanaf 1974, ruim 40 jaar, kerkorganist van de Hervormde Gemeente Elim in 't Harde. Binnen die kerkgenootschap is hij 30 jaar leider/voorzitter geweest van de Zondagschool, was hij voorzitter van de Jeugdraad en leider van de Jongensclub David. Ook in breder verband heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als lid van de gemeentelijke Regiegroep Jeugdbeleid en bestuurslid van de Regionale Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk. Hij was voorzitter van het Comité Rondweg Nee en sinds 2013 maakt hij deel uit van de steunfractie van de ChristenUnie in de gemeente Elburg. Verder is de heer Van Dijk sinds 1988 als organist verbonden aan het Zorgcentrum Mariposa.

Jetse Kuipers

De heer Kuipers uit Elburg heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt binnen de Protestantse Gemeente, de Ichthuskerk in Elburg. Hij is ouderling geweest en lid van de Commissie van Beheer. Verder is hij inmiddels 25 jaar hulpkoster en verricht hij vrijwilligerswerk bij de oud papieractie.

Daarnaast is de heer Kuipers 18 jaar actief bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Elburg-'t Harde en Educatie medewerker bij Museum Sjoel. Tevens vervult hij een bestuurslidmaatschap bij het Ouderen Contact in Oostendorp.

Aaltien Oosting-Eising en Hendrik Jannes Oosting

Het echtpaar Oosting uit Elburg heeft ruim 20 jaar vrijwilligerswerk verricht bij de Marechausseevereniging Fonds Sociale zorg, regio Overijssel en Flevoland. Het fonds verleent financiële steun aan leden wanneer zij, buiten hun schuld, in financiële moeilijkheden verkeren. Daarnaast leggen de vrijwilligers van het fonds bezoeken af bij langdurig zieke leden, leden die blijvend letsel hebben opgelopen, ouderen en nabestaanden. De heer en mevrouw Oosting hebben zich binnen genoemd fonds bijzonder verdienstelijk gemaakt, boden mentale steun aan (oud) KMAR-medewerkers en hun familieleden en verrichtten ondersteunende taken.

Naast het vrijwilligerswerk bij de Marechaussee was de heer Oosting actief bij de Elburger Volleybalvereniging, in het bijzonder bij het onderdeel recreatie en buiten volleybaltoernooi en als bestuurslid van de VVV. Mevrouw Oosting heeft zich verdienstelijk gemaakt bij de gymnastiekvereniging SSS.

Burgemeester Frans de Lange sprak van een bijzonder moment. Het is één keer eerder voorgekomen dat hij als burgemeester de versierselen heeft uitgereikt aan een echtpaar.

Simon Petrus Nijenhuis

De heer Nijenhuis uit 't Harde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij heeft zich gedurende zijn gehele carrière bij Defensie (vanaf 1979) een voortreffelijk militair betoond. In zijn diverse functies als commandant toont hij zich een leider en vooral een coach. Hij coacht zijn medewerkers naar een hoger niveau, een betere functievervulling, geduldig en bekwaam. In en buiten de diensturen is hij altijd bereid mensen iets te leren. Delegeren is bij hem een middel de mensen zich te laten bekwamen en ontwikkelen in hun rol en binnen hun vakgebied.

Binnen Defensie oogst hij grote waardering en functioneert op een hoger niveau dan van iemand in zijn rang verwacht mag worden. Hij is meerdere malen uitgezonden voor militaire missies.

De heer Nijenhuis is penningmeester van de Vereniging Officieren Logistieke Diensten en schoolcommandant van het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek.

Daarnaast is hij ruim 20 jaar bestuurslid van de Muziekvereniging TOG, waarbij hij diverse functies heeft vervuld, ondermeer voorzitter, penningmeester, coördinator leerlingenopleiding en acties. Ook is hij al bijna 30 jaar bestuurslid van de Autohobbyclub 't Harde.

Maria Henriëtte Regina Rouwhorst-Hover

Mevrouw Rouwhorst uit Elburg kon helaas wegens privéomstandigheden niet bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aanwezig zijn. Burgemeester Frans de Lange heeft haar op de hoogte gesteld van de toekenning van het lidmaatschap in de orde van Oranje-Nassau. Op een later tijdstip zal de uitreiking van de versierselen plaatsvinden.

Mevrouw Rouwhorst heeft zich gedurende 35 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt binnen de Parochie St. Franciscus Elburg. Ze verricht/verrichtte diverse werkzaamheden, waaronder het verzorgen van het altaar, het wassen van de kleding, het verzorgen van de bloemen, het beheren van de cartotheek. Daarnaast is ze voorganger van de eigen parochie, is coördinator van de bezoekdienst en verzorgt allerhande huishoudelijke werkzaamheden.

In de loop van de jaren was ze ook actief als hulpouder van de Agnietenschool in Elburg, bestuurslid van de Ponyclub Ellerijders, vrijwilliger bij de Korfbalvereniging, collectante voor diverse fondsen en verkoopmedewerker bij de Wereldwinkel Elburg.

Op de foto de uitreiking in Oldebroek.