• Archief BDUmedia

Uitspraak raad van state permanente bewoning Elburg

ELBURG Een inwoner van Elburg moet aan de gemeente Elburg een dwangsom betalen van 15.000 euro. Zijn beroep tegen de invordering is afgewezen door de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een kwestie welke al speelt vanaf 2016. Het college van burgemeester en wethouders besloot tot invordering van de dwangsom over te gaan welke was opgelegd voor de illegale permanente bewoning van een vakantiewoning. De eigenaar tekende bezwaar aan maar dat werd achtereenvolgens ongegrond verklaard door zowel het college als de rechtbank.

Het gaat om een recreatiewoning in Doornspijk. Hierin woont de dochter van de eigenaar met haar gezin. Door de eigenaar is bij de zitting van de Raad van State aangevoerd dar er sprake is van bijzondere omstandigheden. De dochter heeft er alles aan gedaan om een vervangende woning ter vinden maar dat is niet gelukt. Vanwege financiële problemen kan geen woning worden gekocht of gehuurd in de vrije sector De dochter is ingeschreven bij diverse woningbouwcorporaties. Belangrijk is verder dat de vervangende woning dicht bij haar werk ligt omdat er geen geld is heen en weer te reizen tussen de nieuwe woning en haar werk.

De eigenaar van de woning vindt dat niet van hem kan worden verwacht dat hij zijn dochter en haar gezin op straat zet. Invordering van de dwangsom kan bovendien een faillissement voor hem tot gevolg hebben. Het hoogste Nederlandse rechtscollege is van mening dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden waarop een beroep kan worden gedaan de dwangsom niet te behoeven te betalen. Daarbij is ook meegewogen dat de man eerder zelf een dwangsom is opgelegd omdat hij zelf permanent woonde in de recreatiewoning. Daardoor was hij vanaf dat moment voldoende op de hoogte dat op het recreatiepark niet permanent mag worden gewoond.