• Koen Suyk

Raad Heerde: 'Geen nieuw overleg Horsthoekschool'

HEERDE De raadsmeerderheid in Heerde heeft geen enkele behoefte aan nieuw overleg met de stichting Proo over de Horsthoekschool en is er volledig van overtuigd dat verkassen naar de Muktifunctionele Accommodatie in De Heerde de enig juiste oplossing is. Een motie van D66/Groen Links waarin op dat overleg en een minnelijke oplossing wordt aangedrongen kreeg alleen steun van Gemeentebelangen/Boerenpartij.

Dick van der Veen

Reden voor de indieners om te stellen dat het ontbreken van de wil bij coalitie en college een flinke deuk in het vertrouwen bezorgt. ,,De grens van behoorlijk bestuur is hiermee overschreden. Wanneer u houdt aan bestuursdwang als enige middel levert dat schade op aan het openbaar onderwijs", luidde de conclusie. De fractie berekende dat de gemeente tot nu toe 66.278 aan juridische kosten uit gaf. Ze voorziet een vervolg van die juridische procedure.

Wethouder Berkhoff geeft aan dat opzegging van ingebruikstelling zal volgen, omdat de onderwijshuisvesting aan de gemeente is. Over de mogelijkheid dat veel ouders hun kind van de school zullen halen zegt de wethouder: ,,Dat is een keuzevrijheid. Ik bestrijd de mening dat er in De Heerd niet voldoende ruimte is voor de school."