• Dick van der Veen

Horsthoekschool in Heerde knokt door

HEERDE De Horsthoekschool geeft de hoop niet op dat de gemeente Heerde tot inkeer komt. Wanneer evenwel een dezer dagen de brief op de deur valt met daarin de mededeling van beëindiging ingebruikneming kan het college de borst nat maken.

Dick van der Veen

,,Wat dit gemeentebestuur nu voorstelt is datgene waarover de rechter zich eerder al heeft uitgesproken als zijnde incorrect. Er is geen overeenkomst over verhuizing naar De Heerd", is Conny van Bennekom, voorzitter Medezeggenschapsraad duidelijk. Ze spreekt zich niet uit over de te nemen vervolgstappen, maar het is niet moeilijk om te raden dat er een nieuw juridische procedure in het verschiet ligt. Eerder al gaf bestuurder Berend Redder in deze krant te kennen dat de stichting Proo zich tot het uiterste zal verzetten tegen langjarige onrechtvaardigheid. Maar bij alle betrokkenen ligt het accent op een minnelijke schikking. ,,We hebben recht op het geld voor achterstallig onderhoud. De gemeente kan vervolgens de school aan ons overdragen en is zelf verlost van het hoofdpijndossier. Het is dan aan ons om de school die bijna 140 jaar oud is voor Heerde te behouden. Alles wat oud is kan toch niet zo maar tegen de grond? Waar heb je dan monumenten voor?", fulmineert Van Bennekom.


INSPREKERS Annelien Noël en Marleen van Dijk-Habernickel zijn twee zeer betrokken ouders met ruime ervaring in het onderwijsveld. Zelfs met een moeder als dominee koos een van haar voor de Horsthoekschool vanwege het goede gevoel bij deze school en de uitstekende resultaten die ze boekt. Een gegeven dat door de raadscommissie wordt onderschreven. Dat goed onderwijs ook in een ander gebouw kan worden gegeven bestrijden ze niet: wel dat het eigen karakter, het idioom van de school in het groter geheel van De Heerd verloren gaat. Ze betreuren het net als Redder dat het college niet open staat voor het aanbod van Proo: een renovatieplan voor een toekomstbestendig gebouw na realisering achterstallig onderhoud. In de marge de aantekening dat persoonlijke spullen van kinderen werden vernietigd toen de school dicht ging wegens asbest. De insprekers kregen van de voorzitter van de raadscommissie geen gelegenheid om te reageren op het debat van de raadscommissie en maakten dat inmiddels bij het gemeentebestuur kenbaar.

AANDACHT Teleurstelling bij de Medezeggenschapsraad dat de raadfracties geen aandacht besteedden aan een gedetailleerde uiteenzetting door de bestuurder van Proo. Die bestrijdt onder meer dat De Heerd binnen 2 kilometer ligt van de Horsthoekschool, een essentieel element bij de verhuizing. Voor alles evenwel een beroep op het gezond verstand van de lokale overheid om een uniek stuk cultureel erfgoed te behouden.

IN GESPREK BLIJVEN ,,Het laatste waar we behoefte aan hebben is opnieuw gedoe. Laten we ons beperken tot de feiten en met elkaar in gesprek blijven." De gemeente gaf vanaf 2015 25.000 euro uit aan juridische kosten. De vraag is nu of het hierbij blijft.