• Barry Wensink/BDUmedia

Groen licht appartementen Paterijstraat Elburg

ELBURG De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling zette het licht op groen voor de bouw van twee appartementen met in totaal 20 woningen aan de Paterijstraat in Elburg. Volgens ontwikkelaar Coenraad van de Poll kan afhankelijk van de procedure in de zomer met de bouw worden begonnen. De oplevering is in de zomer van 2020 voorzien.

Dick van der Veen

De belangstelling voor de vrije sector huurwoningen is immens. Er meldden zich al 140 gegadigden, waarvan 90 procent senioren. Niet zo vreemd ook gelet op de schaarste in dit segment en met een gezondheidscentrum en winkels in de directe omgeving. Hoewel er door drie insprekers nogal wat bezwaren werden geuit was dat voor de commissie geen aanleiding om er op 1 april nog over te debatteren. Het gaat als een hamerstuk naar de raad. De ontwikkelaar hield een enthousiast verhaal over twee bouwlagen en een derde onder de kap. ,,We hechten aan duurzaamheid, bouwen gasloos, hebben naar aanleiding van zienswijzen diverse veranderingen doorgevoerd op het gebied van ramen, balkons, een geluidscherm en verplaatsing groenstrook. Inspreker mevrouw De Ruiter was daar niet van onder de indruk,. ,,Deze woontorens passen niet in het straatbeeld en dat geldt met name ook voor vuurrode stenen. Er is gekozen voor een betonnen invulling van dit stuk Elburg en dat is een klap voor het milieu."

Uitgedaagd door Rick van Veldhuizen (VVD), die probeerde in haar beeld te komen, gaf ze aan met één toren wel te kunnen leven. Inspreker Kamphorst brak een lans voor koopwoningen, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was. ,,In omliggende gemeenten als Epe en Heerde kunnen mensen uit projecten met tussen de 10 en 20 woningen kiezen. We hebben in Elburg een te beperkte keuze. Bovendien stagneert de doorstroming bij de invulling waarvoor nu is gekozen." Inspreker Stellingwerf beklaagde zich erover dat hij geen toegezegd antwoord op schrift kreeg. ,,Wat heeft deze vergadering voor zin? Alles stond van tevoren al vast."


Wethouder Lydia Sneevliet zei met alle insprekers in gesprek te zijn geweest. ,,We kunnen u pas gericht bericht doen als de beslissing door de raad is genomen." Daar hoeft hij gelet op het hamerstuk dus niet op te wachten. Cees Dijkhuizen (CDA) sprak zijn vreugde uit over het appartementengebouw (11 woningen) op de locatie Poshuis in 't Harde, een project dat via grondruil verwant is aan dat aan de Paterijstraat. Die blijdschap werd door meer fracties gevoeld. José Oosthoek (Elburg Beleid) stelde vast dat het allemaal te lang duurde. Agaath de Weerd-Deetman (Algemeen Belang) ergerde zich aan het rigoureus opofferen van groen dat nog welig tierde op het moment dat hier een school stond. ,,Daar is nooit iets voor terug gekomen. Dat past toch niet bij de gekozen duurzaamheid?" De wethouder onderschreef het belang van groen, maar gaf wat dat betreft niet veel hoop.,,Er is nogal wat ruimte nodig voor parkeren. Stedelijk groen, niet veel meer dan dat."