• Stentor
  • Stentor

Onderzoek Stentor: Toch steun voor Lelystad Airport

VELUWE Uit een representatieve steekproef onder ruim vijfhonderd inwoners in het verspreidingsgebied van de Stentor blijkt volgens het dagblad dat 46 procent van de mensen uitbreiding van Lelystad Airport toejuicht. Uit een parallel gehouden enquête waar 13.500 Stentorlezers aan meededen, is het draagvlak met 30 procent een stuk kleiner.

Bijna de helft van de inwoners van deze regio ziet een vakantievliegveld in Lelystad zitten. De groep voorstanders is fors groter dan de groep mensen die faliekant tegen uitbreiding van Lelystad Airport is. Dat is de verrassende uitkomst van een representatieve steekproef die de Stentor liet uitvoeren.

Daar staat tegenover dat bijna een derde (32 procent) van de inwoners een vakantieluchthaven in Flevoland niet ziet zitten. 22 procent is neutraal; deze mensen zijn niet voor en niet tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Een verrassende uitkomst, vindt voorzitter Jan Rooijakkers van actiegroep Hoog Overijssel. ,,Het zou goed kunnen dat mensen die vóór zijn, niet goed weten wat de consequenties zijn van lage vliegroutes. Tot voor kort hield bijna niemand er rekening mee dat je op honderd kilometer van Lelystad wel degelijk veel overlast krijgt. Daarom is onze taak belangrijk: mensen wakker schudden."

Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad is content met de uitkomsten van de representatieve steekproef. ,,Het is ook mijn eigen ervaring dat de meeste mensen gewoon positief zijn. Veel inwoners zien een vakantieluchthaven dicht bij huis wel zitten."

Naast een representatieve steekproef, waarbij bijna de helft van de respondenten aangaf minder goed geïnformeerd te zijn, hield de Stentor een enquête onder lezers. Bij die groep is veel minder draagvlak voor vliegveld Lelystad, maar daar is ruim driekwart juist wel goed van de feiten op de hoogte. Slechts 30 procent is positief, terwijl 62 procent absoluut geen vakantievliegveld in Lelystad wil. Acht procent is neutraal. Ruim 13.500 mensen deden mee aan de online enquête op de website van deze krant.

Lelystad Airport opent in april 2019 als vakantievliegveld. Op termijn zal de luchthaven jaarlijks 45.000 vluchten afhandelen, goed voor zo'n 7 miljoen passagiers. Daarmee wordt Lelystad na Schiphol de grootste luchthaven van Nederland. Over de lage vliegroutes boven Oost-Nederland bestaat veel onrust.