• Het pand Van Setten-Van Loenen is cruciaal in het opwaarderen van het Heerder centrum.

    Dick van der Veen

Wellicht vierde supermarkt voor Heerde

HEERDE De bouw van een vierde full service-supermarkt in het compacte centrum, gepaard met winkels, horeca, detailhandel en parkeerplaatsen vormt de essentie van het plan van projectontwikkelaar Van Wijnen, dat hij samen met architect Groosman heeft ingediend. Het is van tien projecten uiteindelijk datgene waarvan het college vindt dat het de meeste meerwaarde heeft voor het dorp.

Dick van der Veen

Dat leidt nog niet tot een positieve grondhouding. Daarvoor zit er een nest met adders onder het gras. Bijvoorbeeld de afwijking van de visie op supermarkten. Een nieuwe super erbij, zo onderkent het college, zal vooral uitwerking (kunnen) hebben op de situatie in Wapenveld naast die op de bestaande supermarkten in het dorp Heerde. De effecten van de verplaatste Aldi naar de Soerelseweg versterken dat onbehagen. Maar wanneer op de zogenaamde ladder van duurzaamheid het project haalbaar blijkt achten b en w heroverweging van de supermarktvisie zinvol. Een ander probleem wat zich aandient is de verkeersveiligheid. Laden en lossen bij de super mag niet conflicteren met het publiek dat boodschappen doet.

Centraal in het dorpshart staat het pand Van Setten/Van Loenen. Dat is ook het draai- en keerpunt in het project. Met de eigenaar van dit pand zijn weliswaar oriënterende gesprekken gevoerd, maar is niets concreet. De overgebleven concurrent van Van Wijnen, Redon/LKSVDD, scoorde vrijwel gelijk met ook een plan voor multifunctionele invulling en bebouwingskwaliteit. Daarin is de super op de plek van de werf voorzien. Een super in het compacte centrum op loopafstand van de overige aanbieders van dagelijkse producten heeft de voorkeur. Dat zal de aantrekkingskracht en de levendigheid van het centrum vergroten.

AFSPRAKEN De ontwikkelaar maakte afspraken met Dick & Co, het Heerder Fruithuis en de eigenaar van het pand ABN/AMRO. Het ligt in de planning om de super te realiseren op de plek waar nu het Heerder Fruithuis, Veerle Bloemen en het voormalige ABN-AMRO-pand staan. Het Fruithuis en Veerle zouden dan naar de locatie van Van Setten/van Loenen verkassen waardoor deels een passende functie voor deze beeldbepalende plek is gevonden. Er wordt met dat plan al slechts een beperkt aantal vierkante meters aan detailhandel toegevoegd.

Het is aan de ontwikkelaar om maatschappelijk draagvlak te vinden bij omwonenden en ondernemers plus bestuurlijk draagvlak bij gemeente en provincie. Ook andere betrokkenen mogen hun mening geven over het initiatief. Er moet aangetoond worden dat behoefte bestaat aan een supermarkt op deze plek. De lokale overheid faciliteert alleen. Pas als Van Wijnen/Groosman voldoende zekerheid kunnen bieden over de haalbaarheid neemt het college een positieve grondhouding in. Nog een stap verder zijn de afwegingen of het bestemmingsplan wordt gewijzigd en wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de noodzakelijke vergunningen. Als de plannen niet haalbaar zijn, start de uitnodigingsplanologie opnieuw.