• Dick van der Veen

College Epe ziet af van pilot omgekeerd afval inzamelen

EPE Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe hebben vandaag besloten af te zien van de veel bekritiseerde pilot met omgekeerd inzamelen van afval. Het is aan de gemeenteraad om daar in de vergadering van 21 februari een beslissing over te nemen.

Dick van der Veen

Het college wil een nieuw inwonerparticipatietraject starten met inwoners uit de hele gemeente Epe. Dit zal leiden tot een advies van inwoners over uitwerking van de ambities en doelen uit het grondstoffenplan. De gemeente Epe wilde de proef Samen Slim Inzamelen starten met als doel het restafval te verminderen en afvalscheiding te verbeteren. Daarvoor zou een pilot uitgevoerd worden op twee locaties in de gemeente Epe, in Oene en een deel van Vaassen. De aankondiging van de afvalproef veroorzaakte veel commotie. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om in september 2018 te besluiten de start van deze afvalproef voorlopig uit te stellen.

In januari heeft het college met de gemeenteraad gesproken over het vernieuwde communicatieplan voor de pilot. De gesprekken en informatieavonden die het afgelopen jaar in het kader van de pilot zijn gehouden met inwoners en belanghebbenden en daarnaast de raadsconsultatie, hebben geleerd dat alle inwoners achter de ambities staan die in het grondstoffenplan zijn verwoord om te komen tot minder restafval per inwoner. Wethouder Jan Aalbers: ,,De urgentie om serieuze stappen te zetten bij afvalvermindering wordt steeds nadrukkelijker gevoeld. We hebben ook geleerd dat de manier waarop we die ambitie moeten realiseren nog veel voer geeft voor discussie." De raadscommissie buigt zich eerst op 7 februari over het voorstel van het college.