• 2012-04-02 12:18:12 ZOETERMEER - Social media apps op de iPhone. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT Zoeterme

    Lex van Lieshout

Burgemeester Epe: feitencontrole en wederhoor steeds minder toegepast

EPE Burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente opent in een opvallende nieuwjaarstoespraak de aanval op onfatsoen in berichtgeving: nepnieuws dat met name via de sociale media ingang vindt. ,,In de vaak sentiment gerichte wijze van berichtgeving – ook door onze regionale krant – worden feitencontrole en wederhoor steeds minder toegepast en is het steeds lastiger om feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden." Hij geeft aan de gemeente het bij een aantal lokale onderwerpen waar behoorlijke reuring over ontstond, moest ervaren.

Dick van der Veen

,,Ook verliezen sommigen op internet compleet hun inlevingsvermogen en nuance. De manier van mensen benaderen overschrijft regelmatig de grenzen van wat acceptabel en fatsoenlijk is. Ook daar kregen de leden van het gemeentebestuur persoonlijk mee te maken."

Van der Hoeve constateert tegelijkertijd dat de samenleving steeds meer wil worden gehoord. ,,En terecht. We kunnen en moeten gebruik maken van de kennis en de kracht van de samenleving. We moeten onze lokale democratie zien als een proces van gemeenschappelijke besluitvorming met inwoners op basis van het uitwisselen van feiten, argumenten, inzichten en waardeoordelen. In 2019 gaan we merkbaar een impuls geven aan inwonerparticipatie en actieve communicatie. In de begroting is geld vrijgemaakt om beter en misschien ook anders actieve communicatie en inwonerparticipatie bij concrete projecten toe te passen. De inwoners gaan dat nadrukkelijk terugzien bij de implementatie van de Omgevingswet en de vormgeving van het energietransitie beleid."

De burgemeester geeft aan dat hard wordt gewerkt om ondermijning vroegtijdig te onderkennen. Hij benadrukt dat 'we' weliswaar in een van de veiligste gebieden van ons land wonen, maar dat tegelijkertijd een aantal drugspanden moest worden gesloten waarbij levensgevaarlijke situaties ontstonden in wietkwekerijen, vaak in woonbuurten en op recreatieterreinen.