• Waterschap Vallei en Veluwe

Bouw brug en start resterend werk

WAPENVELD Bij Het Oever in Wapenveld wordt een brug gebouwd. De bouw daarvan is het eerste werk van dertien uit te voeren werken in het gebied van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Waterschap Vallei en Veluwe start de bouw op 18 september. Eind december moet de brug gereed zijn.

De nieuwe brug is om twee redenen nodig, verklaart Waterschap Vallei en Veluwe: ten eerste kan water snel worden afgevoerd als de hoogwatergeul door extreem hoog water op de IJssel wordt ingezet en ten tweede blijven de percelen aan Het Oever bereikbaar. De brug vervangt een duiker (betonnen buis) die als tijdelijke maatregel functioneerde. De Ruimte voor de Riviermaatregel hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is tussen 2012 en 2017 gerealiseerd. Bij een dergelijk omvangrijk karwei is vaker sprake van resterend werk.

Het meeste van het aanvullende werk vindt zeer lokaal plaats, zoals het aanpassen van een aantal stuwen en de bouw van een opslagloods. Ander werk is omvangrijker, bijvoorbeeld het aanbrengen van een onderhoudspad op de Oostdijk. Om tijdens de inzet van de hoogwatergeul een goede waterafvoer bij Veessen te garanderen, worden in de Oeverwalwetering grotere duikers geplaatst. Bij de Kerkstraat in Veessen wordt gemaal De Hank gebouwd, voor een goede waterafvoer in het zuidelijke deel van de Oeverwalwetering. Bewoners merken in hun omgeving dat de werkzaamheden tot begin 2020 plaatsvinden. Via nieuwsbrieven worden zij van het werk op de hoogte gehouden.

Met deze laatste werkzaamheden zorgt het waterschap voor een optimale inzet van de hoogwatergeul en een goed beheer van de dijken.