• Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, neemt de rapporten in ontvangst van Marjolein Rodsteeg.

    Dick van der Veen

Aiport Lelystad: miljoenen schade

VELUWE Het realiseren van de plannen met betrekking tot Lelystad Airport kost ondernemers in Gelderland en Overijssel op jaarbasis 100 miljoen euro. Bovendien gaat het ten koste van het verlies van 2.000 banen.

Dick van der Veen

Dat is het resultaat van een onderzoek dat de stichting Red de Veluwe in samenhang met de Recron uitvoerde onder het bedrijfsleven in beide provincies. Meer specifiek werden de gevolgen voor de recreatiebedrijven in Hoenderloo onder de loep gelegd. ,,Gezonde recreatiebedrijven leggen daar het loodje. Ze vertrekken uit de regio en zoeken hun toekomst over de landsgrenzen. Deze bedrijven samen zorgen jaarlijks voor 350.000 toeristenbelasting die in dit geval in de kas van de gemeente Apeldoorn terecht komt", zegt woordvoerster Marjolein Rodsteeg. De stichting bereidt op dit moment een zelfde onderzoek voor in de gemeente Epe. ,,Het kan betrokken partijen een handvat geven in hun strategie", voegt ze er aan toe.

COMMISSARIS Ze overhandigde twee rapporten en verdere informatie aan de Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Aanleiding was zijn uitspraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie: ,,De zorgen van de Veluwe zijn mijn zorgen." ,,Ik heb bij hem een luisterend oor gevonden. Cornielje is goed ingevoerd. Hij had alleen de economische gevolgen nog niet in beeld. Hij toonde zich zeer betrokken bij het overhandigen van de onderzoeksresultaten ernaar."

De stichting Red de Veluwe hamert er op dat bij de Milieu Effect Rapportage de maatschappelijke kosten niet in beeld zijn gebracht via een kosten-baten-analyse (MBKA), die wel gemaakt had moeten worden om de consequenties voor de gebieden onder de laagvliegroutes helder te krijgen. Red de Veluwe vindt bij Cornielje een ingang als ze constateert dat de elementen lawaaioverlast, gezondheidsrisico's en aantasting leefbaarheid niet voldoende zijn gewogen. Een quick scan ging daar goeddeels aan voorbij.

ONTWRICHTING Honderd miljoen omzetverlies op jaarbasis staat in schril contrast met het terugverdienen in 13 jaar van de 90 miljoen aan investeringen voor Lelystad Airport. De recreatiesector op de Veluwe is met 270 miljoen aan omzet en 750 miljoen aan directe bestedingen, vrijetijdsactiviteiten en een werkgelegenheid voor 21.000 duidelijk aangegeven. De onderzoeken geven aan dat 97 procent van de ondernemers geen reële inspraak heeft gehad. In Hoenderloo dreigt ontwrichting van de kleine gemeenschap, omdat door het vertrek/sluiting van recreatiebedrijven ook andere voorzieningen wegvallen. Daar geeft 82 procent van de sector aan omzetverlies te zullen lijden en 65 procent geef aan dat de werkgelegenheid zal afnemen. De stichting Red de Veluwe schoot wortel in de gemeenten Epe en Apeldoorn, Inmiddels hebben zich dorps- en buurtverenigingen van Elburg tot Ede aangesloten. Secretaris van het driehoofdig bestuur is Heleen s'Jacob uit Epe.