• Heliflight.nl

CDA fractie Hattem mordicus tegen huidige vliegroutes

HATTEM De CDA- fractie in Hattem maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. De CDA-fractie wil dat er een herindeling van het luchtruim komt met een aanpassing van de vliegroutes. ,,oordat het vliegveld open gaat, moet er eerst duidelijkheid zijn over deze herindeling."

,,De landelijke koers vinden wij als CDA fractie Hattem niet voldoende. Wij willen een zorgvuldige en integrale afweging en dat kan alleen maar in het kader van een herindeling van het luchtruim. In Hattem hebben wij al veel overlast van de snelwegen. Daar moet geen extra overlast bij als gevolg van vliegtuigen. Daarom zullen wij druk blijven uitoefenen op het kabinet en de Tweede Kamer. Onze inzet: de openstelling van de uitbreiding Airport Lelystad per 1 april 2019 moet uitgesteld worden. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de herindeling van het luchtruim. Pas dan kan het vertrouwen worden hersteld."

De CDA-fractie is niet tegen de uitbreiding van dit vliegveld maar wel tegen de voorgestelde vliegroutes. ,,De vliegtuigen gaan zowel ten oosten als ten westen van Hattem op een hoogte van 1800 meter vliegen. Dat vinden wij veel te laag. Vooral de vliegtuigen die vertrekken maken erg veel lawaai. Er zijn andere oplossingen mogelijk wanneer het luchtruim wordt heringedeeld. Deze herinrichting van het luchtruim is gepland in 2023."

Inmiddels is duidelijk geworden dat het vorige kabinet grote fouten heeft gemaakt bij het maken van een milieu effect rapportage (MER). Dit in combinatie met het besluit van de voorgenomen vliegroutes in juni jongstleden, heeft bij ons een grote deuk in het vertrouwen gegeven".

CDA Hattem heeft haar zorgen persoonlijk en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamerfractie van het CDA, de landelijke partijvoorzitter Ruth Peetoom en de CDA- fractie in provinciale staten van Gelderland. Ook andere politieke partijen in Hattem oefenen druk uit op hun landelijke volksvertegenwoordigers. ,,Er zijn politieke partijen die een jaar uitstel willen. Dat vinden wij echter onvoldoende. Ons standpunt is: het vliegveld mag niet eerder open dan nadat er een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden."

Op dit moment is er een duidelijk verschil van inzicht tussen de Tweede Kamerfractie van het CDA enerzijds en plaatselijke en provinciale CDA fracties in Gelderland en Overijssel. De standpunten van de CDA-fractie in Hattem staan haaks op die van het kabinet en de Tweede Kamerfractie.