• Op de kruising Zuukerenkweg-De Meent lappen automobilisten verkeersregels aan hun laars.

    Dick van der Veen

Afsluiten Zuuker kruising: rotondes N309 eruit

EPE De gemeente Epe is van plan de kruising Zuukerenkweg-De Meent in de zomer van 2018 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer: er komt een landbouwsluis. Fietsers kunnen gewoon hun gang gaan. De provincie wil de rotondes op de N309 op termijn vervangen door verkeerslichten om een snellere doorstroming van A50 naar A28 en omgekeerd te realiseren bij calamiteiten.

Dick van der Veen

,,We wilden de afsluiting samen laten gaan met een vierde poot aan de rotonde naar de VMI. Recente ongevallen op de kruising zijn aanleiding om dit moment naar voren te halen", zegt wethouder Robert Scholten in een toelichting op de plannen samen met Rik Hartgers, teamleider beheer en Arnoud van de Vrugt, verkeerskundige. Deskundigen van VVN en politie komen tot de conclusie dat de kruising qua inrichting voldoet en dat wat gedaan is op het gebied van infrastructuur het maximum haalbare is. De ongevallen ontstaan vrijwel zonder uitzondering doordat verkeer op de Zuukerenkweg geen/onvoldoende voorrang geeft aan het verkeer op De Meent. Vaak twee keer steken om dat mogelijk te maken met alle gevolgen van dien.

VOERTUIGEN Dagelijks slaan gemiddeld 100 voertuigen af waar dat niet is toegestaan om tijdwinst te boeken. Recreanten die de situatie onbekend is missen die drive. Voor Zuukenaren betekent het dat ze straks om moeten rijden via de Brakerweg, hetgeen 0.5-1.0 kilometer scheelt. Met de fiets kun je nog wel gewoon over. In de richting Zuuk vermindert 0,9 procent nauwelijks tot geen snelheid bij het passeren van de kruiding; omgekeerd geldt dat voor ongeveer vijf procent. De nieuwe ontsluiting binnen enkele jaren tussen de Brakerweg en de N309 ter hoogte van de rotonde verbetert de situatie voor Zuuk aanzienlijk. De rotonde hier wordt vervangen door verkeerslichten, net als onder meer die bij Paalbergweg-Beekweg. Bovendien verdwijnt dan het vrachtverkeer van de kleine weggetjes. Dit kan in combinatie met bushalte en aansluiting snelfietsroute spoorbaantraject.

ONGEWENST Het faciliteren van verkeer van en naar de wijk Vegtelarij achten deskundigen onacceptabel, omdat het leidt tot hoge verkeersintensiteit in woonstraten die daar qua verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid niet op zijn berekend. Het veroorzaakt toename verkeer Zuukerenkweg met minimaal 2.500 voertuigen. ,,Na cameraonderzoek was het een tijdje rustig. Daarna ging het toch weer fout. We kennen alleen geregistreerde ongevallen: mensen met blikschade doen geen aangifte om een bekeuring op de koop toe te voorkomen", denken onze informanten. Diverse fysieke maatregelen zoals obstakels in de berm, verplaatsing lichtmasten,hagen en zicht belemmerende ingrepen, vermindering snelheid op De Meent brachten geen oplossing daar waar automobilisten verkeersregels aan de laars lapten. Het college brengt begin 2018 een ontwerp-verkeersbesluit in procedure om bewoners van Zuuk eo te informeren. Geld voor uivoeren maatregelen N309 is er bij provincie en gemeente.