• Bij de muziekverenigingen zijn ze van mening dat de gemeente ze meer geld moet toekennen.

Verenigingen Oldebroek kunnen kosten niet betalen

OLDEBROEK De vier muziekvereniging in de gemeente Oldebroek luiden de noodklok. Ze kunnen de kosten voor het muziekonderwijs niet meer betalen. ,,De gemeente zadelt ons op met de erfenis van een failliete muziekschool", constateren de voorzitters van Concordia, David, Eendracht en Van Limburg Stirum.

Dick van der Veen

De gemeente zegt in 2018 de structurele subsidie die aan de verenigingen is toegekend te evalueren.,,Hierbij kijken we natuurlijk ook naar de belangrijke rol die ze vervullen bij feestdagen en evenementen." Dat klinkt hoopvol, maar er is wel gelijk de toevoeging dat men vertrouwt op de kracht van Oldebroek voor mekaar. ,,De samenleving wordt steeds meer zelfredzaam. De muziekverenigingen hebben de afgelopen drie jaar zelf acties ondernomen om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Daarvoor hebben we veel waardering."

VOORZITTERS De voorzitters voeren aan dat Oldebroek geen muziekonderwijs subsidieert en daarmee flink achter loopt bij gemeenten als Heerde, Epe, Elburg, Nunspeet en Harderwijk. ,,Oldebroek geeft vrijwel niets uit aan cultuur. Voor sport mag het geld wel redelijk vloeien." Kees Pruim (Concordia) en Wilbert van de Weg (David) staan voor de keuze: de lesgelden drastisch verhogen of een ledenstop voor leerlingen. ,,Doorgaan zonder subsidie betekent dat enkele verenigingen binnen één à twee jaar door de reserves zijn en failliet gaan." Anita van Gelder (Eendracht) en Marty Temmink (Van Limburg Stirum) wijzen op de negatieve effecten van de kerntakendiscussie die de muziek nu in de maag krijgt gesplitst.

De crux zit in het verdwijnen van de Muziekschool Noord Veluwe, waardoor de verenigingen 120 leerlingen kregen te verzorgen. Er werd 82.000 euro toegezegd om het muziekonderwijs (tijdelijk) in de lucht te houden. Daarvan is nog 4.000 euro over, maar de verenigingen geven aan slechts een deel van het geld te hebben ontvangen. De fractie van het CDA vroeg om een verklaring en kreeg ambtelijk te horen dat het geld wel degelijk was uitgegeven. Niet alleen ,,voor de muziek", maar bijvoorbeeld ook aan onderzoek cultuurmakelaar. De verenigingen hebben samen circa 15.000 euro per jaar gebruik om kinderen binnen en buiten de verenigingen les te geven. De ouders betalen nog steeds het overgrote deel van het lesgeld.

GESPREKKEN Arjan Dickhof, die namens Concordia met de gemeente gesprekken voert, wil dat deze alsnog de volledige toegezegde 82.000 euro over maakt. ,,In februari zal een grote verkiezingsavond plaats vinden. Het kan niet zo zijn dat een gemeente die profiteert van een zeer actief verenigingsleven op het vlak van cultuur, muziek en zang zelf geen cent uitgeeft."

Het college van burgemeester en wethouders zegt zich sterk te maken voor sport en cultuur voor iedereen. ,,Geld mag geen spelbreker zijn. Een groot deel van de beslissingen over het onderwerp ligt ook bij de gemeenteraad." Het wachten lijkt op een initiatiefvoorstel uit de raad om de verklaar liefde voor cultuur onder bewijs te stellen.