• Vicevoorzitter Rob Smink (links) overhandigd het plan voor de trimbaan aan wethouder Mark van de Bunte

    Wijnand Kooijmans

Plan voor trimbaan in Hulshorst

HULSHORST Tijdens het werkbezoek van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders aan Hulshorst is door de buurtvereniging het plan gepresenteerd voor de aanleg van een trimbaan.

Wijnand Kooijmans

Een precieze locatie is nog niet aangegeven en dat heeft onder meer te maken met wie eigenaar is van welk bosperceel in de omgeving van de Brandsweg. Het gaat om een compleet plan waarvan de kosten ruim tienduizend euro bedragen en dat is ontworpen door Leon Wijnbergen.

EIGENDOM Het plan werd door vicevoorzitter Rob Smink overhandigd aan wethouder Mark van de Bunte. Tijdens het werkbezoek werden enkele locaties in Hulshorst bekeken. Onder meer naar een terrein dat eigendom is van de gemeente Nunspeet en dat, volgens de buurtvereniging, prima geschikt is voor de bouw van woningen in de sociale sector en seniorenwoningen.

Het moet dan wel gaan om woningen in een betaalbare prijsklasse. Het liefst ziet de buurtvereniging ook enkele seniorenwoningen gebouwd waar zorg mogelijk is. Volgens wethouder Gert van den Berg is dat in een plek als Hulshorst echter moeilijk te realiseren.

BELOOFD Wethouder Jaap Groothuis werd tijdens het bezoek geconfronteerd met een bewoonster die aangaf dat haar beloofd is dat op het betreffende terrein zeker de eerste 25 jaar niet wordt gebouwd. Mede gezien een archeologische vondst in de vorm van een boerderij. Groothuis is echter niets bekend van een dergelijke toespraak en gaat met de betreffende bewoonster in gesprek.

Door de buurtvereniging is tevens gepleit voor een tweede ontsluiting van de wijk Braambosch die alleen bij calamiteiten wordt opengesteld. Het kan dan gaan om een weg, maar ook om een dubbelzijdig fietspad dat bij noodsituaties kan worden opengesteld voor andere weggebruikers. De aansluiting van de Braambosch op de Harderwijkerweg wordt veiliger gemaakt.

OPVANG Ingegaan werd ook op de plannen voor het onderbrengen van een peuterspeelgroep in het dorpshuis De Wieken. Dit in combinatie met een groep van nul tot vier jaar en naschoolse opvang. Voorwaarde is wel dat het dorpshuis hiervoor wordt aangepast, onder meer moet er een slaapgelegenheid komen. Realisering is alleen mogelijk met steun van de gemeente, maar wordt wel van belang gevonden om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren.

Gepleit werd voor glasvezel, ook als het gaat om minder rendabele gebieden in het buitengebied. Kritiek was er op het realiseren van schuilgelegenheid in de Hulshorsterenk. Volgens wethouder Groothuis is dat op grond van het huidige bestemmingsplan mogelijk, omdat voorrang is gegeven aan dierenwelzijn.

VERHOGING De Harderwijkerweg wordt binnen de bebouwde kom van nieuw asfalt voorzien. Hierbij wordt in het midden een lichte verhoging aangebracht. Er was een pleidooi het tweezijdig fietspad tussen de Brandsweg en de Zandhuis te verlengen tot de Klarenweg.