• Wijnand Kooijmans

Plan voor camperplaatsen in Nunspeet

NUNSPEET De eigenaar van camping Kostverloren aan de Oude Zeeweg in Nunspeet mag op zijn perceel camperplaatsen aanleggen. Het college van burgemeester en wethouders stemt in principe in met zijn verzoek.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een perceel met een oppervlakte van 8.330 vierkante meter dat valt onder de bestemming Waardevol open gebied. Dat betekent dat het wordt beschermd door provinciale natuurregels. Nunspeet zelf kent op dit moment geen specifieke visie op of beleid voor campers en camperplaatsen.

PAD Omdat campers van nature veel op pad gaan verwacht het college dat de komst van camperplaatsen bijdraagt een de verlenging van het toeristisch seizoen. En daardoor kan bijdragen aan een sterke lokale economie. De komst van camperplaatsen wordt van belang gevonden. Zij het dat er aandacht moet zijn voor de natuurlijke en landschappelijke waarden van het terrein en de omgeving.

De provincie Gelderland is van mening dat de komst van camperplaatsen de openheid van het gebied aantast. De openheid wordt vanuit twee kanten beperkt. Dit geldt, zo wordt aangegeven, temeer omdat er nu geen bomen staan. Voor de landschappelijke inpassing wordt dat door de gemeente gewenst gevonden. De provincie deelt de mening dat camperplaatsen een waardevolle aanvulling zijn op het recreatieve aanbod maar vindt dat het perceel aan de Oude Zeeweg zich daarvoor niet leent.

SETTING Het verzoek is ook beoordeeld door de dorpsbouwmeester. Hij is van mening dat een camperterrein op de gevraagde locatie wel degelijk mogelijk is. Onder voorwaarde dat het geheel in een landschappelijke setting wordt geplaatst met behoud van een groene ondergrond. Dat betekent dat rondom het terrein een houtsingel moet worden aangelegd welke inheems is met onder begroeiing. Met het college is hij van mening dat hiermee de bezwaren van de provincie kunnen worden weggenomen.