• (Archieffoto ter illustratie).

    Robin van Lonkhuijsen

Pilot voor uitbreiding camperplaatsen jachthaven Hattem

HATTEM De gemeente en de exploitant van de jachthaven, IJsseldelta Marina, organiseren een pilot met de uitbreiding van de camperplaatsen bij de jachthaven. Het gaat om de periode van 20 juli tot en met 31 augustus, tijdens het hoogseizoen voor campers. Uitbreiding van de camperplaatsen is al langer een wens van de exploitant. Doel van de pilot is dat zowel de gemeente als de exploitant kunnen beoordelen of de uitbreiding wenselijk is en of het aanvragen van een omgevingsvergunning hiervoor zinvol is.


De campermarkt blijft groeien en de exploitant van de jachthaven moet in de zomerperiode regelmatig camperaars afwijzen omdat de huidige camperplaatsen vol zijn. De uitbreidingsplaats, in het verlengde van de huidige camperplaatsen, is bedoeld als overloop voor deze piekmomenten. De uitbreiding van de camperplaatsen lijkt zowel voor de jachthaven als voor de ondernemers in de binnenstad een positieve ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt namelijk dat men per camper gemiddeld tussen de 67 en 90 euro per dag spendeert bij lokale middenstand.


De gemeente wil ook graag beoordelen of de toename van de camperplaatsen eventuele nadelen oplevert. Te denken valt aan de impact op de ruimtelijke kwaliteit en of het verminderen van het aantal openbare parkeerplaatsen aan de kade leidt tot knelpunten. Om input te krijgen tijdens de pilot kunnen Hattemers, maar ook camperaars en andere geïnteresseerden, reageren op de pilot via een online formulier op www.hattem.nl/camperplaatsen . Ook wordt de commissie ruimtelijke kwaliteit om haar inbreng gevraagd.

De pilot wordt na 31 augustus samen met de exploitant geëvalueerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit en het verkeer en of de gewenste meerwaarde is bereikt. Op basis van alle input wordt bekeken of de uitbreiding wenselijk is. 
Door de uitbreiding van de camperplaatsen is het niet mogelijk om aan de Loswal te parkeren. Men kan gebruik maken van de parkeerplaats parallel aan de Geldersedijk.