• Google Streetview

Gemeente sloopt kiosk maandag

EPE De gemeente Epe heeft via haar advocaat laten weten dat de kiosk bij het Hertenkamp maandag na 12 uur zal worden verwijderd, tot grote ergernis van eigenaar John van Barneveld, die aangeeft dat de procedures nog niet zijn beëindigd. Uit protest en als dank aan zijn vaste klanten verstrekt hij zondagmiddag vanaf 13.00 uur gratis ijs. Dan kunnen mensen steunbetuigingen uiten. 

Dick van der Veen

Eerder deze week besteedde de NOS-televisie aandacht aan het geschil tussen de gemeente en de kioskeigenaar die al vanaf 2011 speelt. De gemeente beroept zich op de uitspraak van de rechter die het haar mogelijk maakt om de kiosk te verwijderen. Tot op het laatste moment heeft de fractie van het CDA geprobeerd om een bemiddelende rol te spelen. De portefeuillehouder liet weten daar nu geen behoefte meer aan te hebben. De zaak heeft nu alles te maken met het beheer van het hertenkamp, maar stond daar aanvankelijk helemaal los van. Van Barneveld vocht het mee moeten betalen voor dat beheer aan, kwam wel met tussenoplossingen, die geen resultaat opleverden. De kwestie van de kiosk heeft grote landelijke belangstelling. Er is veel medeleven met een kleine ondernemer die op z'n minst een sterfhuisconstructie had verwacht, waardoor hij op een fatsoenlijke manier zijn loopbaan had kunnen beëindigen. De gemeente zoekt een oplossing voor het gebied rond het hertenkamp met inbegrip van catering.