• (Archieffoto ter illustratie).

    Robin van Lonkhuijsen

Epe streng voor recreatie

EPE De gemeente Epe worstelt al vele jaren met het probleem van permanent verblijf in recreatiewoningen. Het gaat dan met name om een groep die in aanmerking komt voor de bestemming wonen. In zes gevallen bepaalde de Raad van State eerder al dat ze ten onrechte onder het overgangsrecht zijn geschoven. Dat kon volgens de Raad worden gerepareerd door bijvoorbeeld een uitsterfregeling op te nemen. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied geven insprekers aan dat veel meer mensen die wellicht minder mondig zijn voor de regeling in aanmerking komen. Vergelijkbare situaties van degenen die geen beroep instelden, waarmee een stuk rechtsongelijkheid wordt gerepareerd. Het college geeft aan de komende tijd een inventarisatie te maken en op grond daarvan de raad te adviseren over een eventuele passende regeling. Inspreker Buitenkamp haalt het voorbeeld van het bestemmingsgebied Wissel aan.

Dick van der Veen

Daarbij de aantekening dat een jaar niet bewoond tot het vervallen van deze 'rechten' leidt. ,,In Wissel gaf uw raad eind zeventiger jaren de percelen de bestemming 'Eengezinswoning in open bebouwing, voormalig zomerhuis' gegeven. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar spijt van heeft gehad", zegt de inspraak. De Raad van State geeft aan dat de gemeente Epe eerst een standpunt dient in te nemen inzake de overeenstemming van het gebruik van de zes eerder genoemde percelen met een goede ruimtelijke ordening. Wethouder Robert Scholten krijgt een spervuur van vragen te verwerken. Hij geeft aan dat de Raad van State in zeven van de acht segmenten de gemeente in het gelijk stelde. Een concreet cijfer voor kandidaten die ook in aanmerking komen voor de bestemming wonen kan hij niet noemen. Dat kunnen er mogelijk dertig tot veertig zijn, wordt hem voorgerekend. In ieder geval gaat in al die gevallen handhaving gewoon door totdat het tegendeel van de noodzaak daartoe is bewezen.

Overigens zijn woningen ook na het toekennen van 'wonen' nauwelijks te verkopen door een reeks beperkingen. De Dorpspartij houdt het college de hoge kosten voor die in Epe met handhaving gepaard gaan en noemt een bedrag van 300.000 euro. In het geval van de toegewezen bezwaren in het kader van het bestemmingsplan buitengebied moet de gemeente partijen 9.000 euro vergoeden voor gemaakte kosten juridische ondersteuning.