• Een luchtopname van het VMI-complex aan de Gelriaweg in Zuuk.

    Guido Roncken

VMI kan verder groeien

VELUWE De Veluwse Machine Industrie (VMI) heeft met de gemeente Epe en de provincie Gelderland overeenstemming bereikt over de mogelijkheid tot verdere groei. Een interessant gegeven voor de regio, want op de hoofdvestiging in Epe vinden zo'n negenhonderd mensen werk. Wereldwijd telt VMI meer dan 1.600 medewerkers.

Dick van der Veen

Een uitbreiding van de werkgelegenheid op de locatie in Zuuk behoort op termijn door de overeengekomen afspraken met de beide overheden tot de mogelijkheden. Het gaat om een uitbreiding van het complex met zes hectare. De gemeente stemt hiermee in op voorwaarde dat het bedrijf een even groot gebied aan nieuwe natuur aanplant en de uitbreiding landschappelijk inpast. Er zijn verder afspraken gemaakt over de aanleg van een nieuwe weg tussen het kruispunt N309-De Meent en de Ledderweg, over het proces, verantwoordelijkheden en de kostenverdeling.

AFSPRAKEN De afspraken zijn vastgelegd in een aantal overeenkomsten die begin februari getekend worden door de drie betrokken partijen. Ze vormen de basis voor de uitvoering van de Totaalvisie die al in 2014 is opgesteld. Het uitbreiden van de rotonde met een vierde poot was jaren lang het hete hangijzer. VMI krijgt hierdoor een directe aansluiting op de provinciale weg N309 en daarmee indirect op de A50. De provincie Gelderland past het kruispunt aan van een drie-armige constructie naar één met vier armen inclusief verkeerslichten en haltes Openbaar Vervoer. Voor de VMI was al die jaren de aan- en afvoer via bestaande smallere wegen een doorn in het oog. ,,Het feit dat het vrachtverkeer van een nieuwe weg gebruik gaat maken zal voor een aanzienlijk verbeterde situatie in de omgeving van ons bedrijf leiden. Een ander belangrijk winstpunt is dat we als grote werkgever in de regio bereikbaar worden met het openbaar vervoer", geeft de afdeling Communicatie aan. VMI werd in 1945 opgericht op de huidige plek in Zuuk. Het maakt een onstuimige groei door en heeft belangrijke buitenlandse vestigingen in de Verenigde Staten, Brazilië, China, Polen, Duitsland, Rusland, Thailand en Maleisië. De onderneming is wereldmarktleider op het gebied van ontwikkeling en bouw van productielijnen voor met name de autobandenindustrie.

ONTWIKKELING Naast productie wordt in Epe alle technologische ontwikkeling en engineering gedaan. VMI hecht aan een goede relatie met de omwonenden. Ze heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de buurt van de ontwikkelingen op de hoogte te houden en streeft ernaar dit ook in de toekomst te doen.

Na ondertekening van de overeenkomsten start naar verwachting in de tweede helft van dit jaar de bestemmingsplanprocedure. Eerst een ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd. Inwoners kunnen het bestuderen, vragen stellen, suggesties voor aanpassingen doen en eventueel zienswijzen indienen. De stappen daarna zijn afhankelijk van de vraag of en hoe snel het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.