• De eerste koopzondag in het centrum van Epe is mode gerelateerd.

    Dick van der Veen

Eerste koopzondag OVE met modeweekend eind maart

EPE De eerste koopzondag van de Ondernemersvereniging Epe (OVE), die van de supers niet meegerekend, vindt plaats op 31 maart. In combinatie met de modeshow de dag ervoor ontstaat daardoor een modeweekend.

Dick van der Veen

Voorzitter Martin Lokhorst kon een groot aantal leden bijpraten tijdens de uitgestelde najaarsvergadering in het vernieuwde Bij Ons. Het fenomeen Koopzondagen (12-17 uur) heeft heel wat losgemaakt, omdat Epe één van de eerste gemeenten op de Noord Veluwe is die er mee komt. Vanuit de regio wordt het met argusogen gevolgd. Een werkgroep kwam een aantal keren bijeen om de data voor 12 koopzondagen vast te stellen. Ze bestond uit Nico Fernhout, Wim Dalhuisen, Margaret en jan Zwakenberg en Anne Veenemans plus een bestuursdelegatie.

Uiteindelijk kwam het bestuur met deze input tot de volgende regeling: vanaf 31 maart de rest van het jaar elke laatste zondag van de maand. Daarnaast extra koopzondagen op 11 augustus, 1 en 22 december. De eerste om het effect van het vakantieseizoen te meten en die in december omdat het voor ondernemers een gunstige maand is.

VERGADERING Lokhorst gaf de vergadering mee dat aan de koopavond voor kerst lang niet iedereen mee deed. ,,Het is zaak dat we daar samen een oplossing voor vinden. Alleen door samenspel kunnen we Epe op de kaart zetten."

ACCENT OP BELEVING De leden kregen de opdracht mee om thema's te bedenken en vooral het accent te leggen op beleving. De resultaten van een koopstroom onderzoek, uitgevoerd door I&O Research, zijn nog niet concreet. Wel staat vast dat 20 procent van de omzet weglekt via Internet. Voor dagelijkse behoeften geldt 1 à 2 procent. Dat zijn cijfers die overeen komen met het landelijke beeld. ,,We moeten er met onze sterkste wapens op reageren: service, gezelligheid en uitstraling als onderscheidend vermogen", is de boodschap. Het rapport moet aangeven wat er sinds 2009 is veranderd in het koopgedrag. OVE voert het uit samen met de ondernemersvereniging Vaassen en de gemeente. Inzicht in gewijzigde kooporiëntatie, het waarom van leegstand en invloed van economische crises.

LAADPALEN De leden vragen om bij de lokale overheid aan te dringen op afronding van het Eper centrum via een gedegen beeldkwaliteitsplan. Het moet ook in eigen kring worden doorgesproken. Vragen over laadpalen naast degene in de parkeergarage, waar de gemeente zich mee bezighoudt.

Tenslotte de focus op de BIZZ-regeling, die ertoe moet leiden dat niet leden van de OVE van evenementen profiteren. Daarvoor zijn diverse methodes in studie. Het bestuur wil daarbij zelf de regie in handen houden. Een oproep van de voorzitter om de parkeerplaatsen in het centrum niet door medewerkers te laten bezetten. De leden gingen akkoord met een breed scala aan evenementen. Over invulling van de muzikale koopavond aan het eind van het seizoen beraadt men zich. De bevolking heeft daarbij nog het afsluitende vuurwerk van vroeger jaren in gedachten.