• Gevestigde bedrijven als Stella gaan ook deelnemen met het parkmanagement.

    Wijnand Kooijmans

Voor het eerst parkmanagement op De Kolk

NUNSPEET Op het nieuwe bedrijventerrein De Kolk gaat de gemeente Nunspeet voor het eerst van start met parkmanagement. Daarna moet dit worden uitgerold naar de bedrijventerreinen Lepelingen I & II en Feithenhof.

Wijnand Kooijmans

 

De wens te komen tot parkmanagement bestaat al enige tijd bij de gemeente en de Bedrijven Kring Nunspeet. Hiermee wil men bereiken dat tijdig in wordt gespeeld op verloedering en leegstand van de terreinen om daarmee dure herstructureringsplannen te voorkomen. Ook kan een parkmanager voorkomende zaken organiseren en daarmee werk uit handen nemen van gemeente en bedrijfsleven. Ook moet hij bijdragen aan onderlinge samenwerking.

 

VERPLICHT De Kolk wordt gezien als het moment om met parkmanagement te starten. Onder meer omdat de gemeente deelname verplicht heeft gesteld bij de verkoop van bedrijfskavels. Freeriders worden hierdoor direct uitgeschakeld. Met de al gevestigde bedrijven FD-houtbewerking, Stella, garage Baars en Neston is overeengekomen dat zij gaan deelnemen.

 

In het parkmanagement zijn meerdere basisdiensten opgenomen welke verplicht zijn voor bedrijven die zich vestigen op De Kolk. Het gaat onder meer om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (uit te voeren voorlopig door de gemeente), beveiliging door preventief te surveilleren, bewegwijzering en duurzaamheid.

 

INKOOP Bedrijven kunnen gebruik maken van diensten die ze individueel betalen bij gebruik. Het gaat onder meer om centrale inkoop van kantoorartikelen, onderhoud van privéterrein, schoonmaak ect. Dit geldt ook voor personeelsdiensten zoals de werving en selectie van personeel, flexdiensten en Arbodiensten. Daarnaast kan men kiezen voor collectieve energieopwekking en/of -onderhoud. Het gaat om de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen. Het parkmanagement krijgt als juridische vorm de Coöperatie U.A. Het bestuur wordt gevormd door de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Nunspeet welke voortkomt uit de bedrijvenkring en bedrijven die zijn gevestigd of zich vestigen op De Kolk. Enkele ondernemers hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie. De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente wordt adviseur van het bestuur.

 

VERWACHTING De verwachting is dat het ongeveer een jaar duurt voor het parkmanagement optimaal functioneert. Het betrekken van de al bestaande bedrijventerreinen bij het parkmanagement neemt een langere tijd in beslag en is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, ook afhankelijk van de eerste successen op De Kolk.

 

Er wordt vanuit gegaan dat de parkmanager uiterlijk in februari kan worden aangesteld. De aanleg van de bewegwijzering wordt gezien als een moment waarop naar buiten kan worden getreden. In maart begint de gemeente ook met het onderhoud van de openbare ruimte.