• Cliënten en wethouders hijsen de vlaggen aan De Emsterweg.

    Yke Ruessink
  • Cliënten openen de dagbesteding op symbolische wijze.

    Yke Ruessink

Stilema en 's Heeren Loo openen dagbesteding in Vaassen

VAASSEN Kringloopcentrum Stilema en zorgorganisatie 's Heeren Loo starten samen een locatie voor dagbesteding en werk op maat aan de Emsterweg 90 in Vaassen. Donderdag 28 september openden wethouders Van Norel en Scholten de nieuwe locatie samen met cliënten van dagbesteding De Emsterweg.

De dagbestedingslocatie biedt een breed aanbod aan activiteiten voor jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Daarbij maken Stilema en 's Heeren Loo gebruik van elkaars expertise: 's Heeren Loo heeft de kennis in huis als het gaat om begeleiding en ondersteuning van de doelgroep; Stilema wil graag haar werkzaamheden uitbreiden en daarbij leerwerktrajecten voor jonge mensen creëren.

Deze vorm van samenwerking tussen 'kringloop' en 'zorg' is nieuw.  Manager Monique Riezebos van 's Heeren Loo geeft aan dat dit een goede gelegenheid is voor jonge en oudere cliënten om elkaar te ontmoeten, elkaar te activeren en in activiteiten te versterken. Dit met het doel om 'geest en lichamelijke gezondheid zoveel als mogelijk in conditie te houden'. De jongere cliënten, die op de locatie een leer-werktraject volgen, zullen baat hebben bij de begeleiding die 's Heeren Loo biedt. Volgens Henk Knip, directeur van Circulus-Berkel waar Stilema onderdeel van is, kunnen de beide organisaties elkaar zo versterken. ,,Wij streven naar een inclusieve maatschappij, waarbij we sociale werkgelegenheid willen uitbreiden en inbedden in onze activiteiten. Partners zijn daarbij onmisbaar." 

BLIK IN DE KEUKEN Tijdens de opening op donderdag 28 september kregen genodigden, waaronder wethouders Van Norel en Scholten, relaties en omwonenden een 'blik in de keuken' van de activiteiten die nu en binnenkort plaatsvinden. Een combinatie van creatieve activiteiten, productiewerk en tuinwerkzaamheden maken het aanbod zeer divers. Samen met de wethouders hesen cliënten de vlaggen en legden zij de laatste hand aan een prachtig zelfgemaakt kunstwerk; hiermee was de dagbesteding officieel geopend.