• Lex van Lieshout ANP XTRA

Sociale Recherche spoort bijna 230.00 euro aan fraude op

VELUWE De sociale recherche heeft in het jaar 2016 voor een bedrag van 229.442 euro (bruto) aan fraude aangetoond. Een aantal ingestelde onderzoeken heeft geleid tot afwijzing, beëindiging of aanpassing van de uitkering. Uitgaande van een doorlooptijd van een jaar leverde dit voor de gemeenten een besparing op van (bruto) 263.268 euro, blijkt uit het jaarverslag.

De sociale recherche is belast met de handhaving van de sociale verzekeringswetten in de ruimste zin van het woord, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de gemeenten. Dit houdt in dat de sociale recherche ingeschakeld kan worden gedurende het gehele uitkeringstraject, waarbij zij een preventieve-, repressieve- en consultfunctie vervult.

De werkzaamheden van de sociale recherche liggen de laatste jaren vooral op het terrein van de bestuursrechtelijke handhaving in plaats van de strafrechtelijke handhaving. De belangrijkste reden hiervan is dat de aangiftegrens voor strafrechtelijke vervolging momenteel ligt op 50.000 euro. ,,De nadruk komt hierdoor steeds meer te liggen op bestuursrechtelijke afhandeling. Hiervan getuigt ook de herinvoering van de bestuurlijke boete", aldus Adriaan Hoogendoorn, portefeuillehouder economie, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe.

Het werk van de sociale recherche draagt er mede toe bij dat de uitkeringen rechtmatig worden toegekend of verstrekt.

De sociale recherche regio Noord Veluwe is actief in Elburg, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, waar in totaal 2780 cliënten een uitkering ontvangen.