• ARJEN GERRITSMA

Predicaat Koninklijk voor Vaassen Flexible Packaging

VAASSEN Tijdens het personeelsfeest van Vaassen Flexible Packaging ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan, ontving het bedrijf het predicaat 'Koninklijk' uit handen van burgemeester Van der Hoeve.

„Vaassen Flexible Packaging is uitgegroeid tot één van s' werelds toonaangevende leveranciers op het gebied van afdekkingen en flexibele verpakkingen en Europees marktleider op het gebied van innerliners. Als burgemeester van Epe ben ik daarom vereerd om u het predicaat 'Koninklijk' te mogen overhandigen", aldus burgemeester Van der Hoeve. Onder luid applaus van de aanwezige personeelsleden nam Peter Scheffer, algemeen directeur, de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

KONINKLIJK Vanaf nu is Vaassen Flexible Packaging een Koninklijke onderneming en mag het bedrijf het Koninklijk Wapen voeren. Het predicaat Koninklijk is bijzonder en symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. Het predicaat wordt uitgereikt aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen die zeer belangrijk en vooruitstrevend zijn in hun vakgebied. Andere eisen zijn langer dan honderd jaar bestaan en minimaal honderd personeelsleden in dienst hebben.

TROTS De burgemeester van Epe had vooral waardering voor het feit dat het bedrijf ondanks een enorme groei, zo gewoon is gebleven. „Het familiaire en informele karakter blijft overeind en Vaassen Flexible Packaging is betrokken bij de samenleving. Zo schonk de directie in 1950 de Vaassense bevolking een prachtig modern zwembad, nu bekend als zwembad De Koekoek. En nog steeds kunnen buren en inwoners van Vaassen met vragen en problemen altijd bij hen terecht." De burgemeester gaf aan trots te zijn dat dit bedrijf in de gemeente Epe staat.