• Gemeente Oldebroek

Opnieuw keurmerk voor bedrijventerreinen Hattem, Heerde en Oldebroek

VELUWE] Dde nationale week van de veiligheid wordt van 10 tot en met 16 oktober gevierd. Daarom ontvingen de bedrijventerreinen in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek juist in deze week hun vernieuwde veiligheidscertificaten. Deze certificaten, oftewel het keurmerk veilig ondernemen (KVO), hebben de bedrijventerreinen behaald door zich actief in te zetten om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren.

In 2010 hadden de bedrijventerreinen dit certificaat al behaald. Ze zijn nu vanaf september 2016 opnieuw gecertificeerd voor de duur van drie jaar. Op 13 oktober reikte de heer Piet Tulner, directeur H2O bv, de certificaten uit aan vertegenwoordigers van de verschillende bedrijventerreinen.

Het verkrijgen van nieuwe veiligheidscertificaten is geen automatisme. Een werkgroep is met het onderwerp aan de slag gegaan. Zo zijn er enquêtes afgenomen onder ondernemers op de bedrijventerreinen en er is gekeken naar de terreinschouw en naar cijfers van de politie, brandweer, gemeenten. Op basis van de verkregen informatie is een plan van aanpak opgesteld met actiepunten op het gebied van onder andere verkeersveiligheid, brandveiligheid, criminaliteit en onderhoud van private- en openbare ruimte.

De heer Piet Tulner: ,,Door samenwerking tussen de verschillende bedrijventerreinen zijn er in de afgelopen jaren mooie stappen gezet. De aanleg van een verkeerslus vrachtverkeer en herinrichting van parkeren en groen zijn hier voorbeelden van. Veiligheid gaat voor alles, daarom feliciteren we de bedrijventerreinen van harte met deze nieuwe certificaten."